BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kańczukowska-Stadnik Agnieszka
Title
Innowacje produktowe a system zarządzania jakością
Source
Problemy Jakości, 2011, nr 5, s. 14-18, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Innowacje, Produkt, System zarządzania jakością, Opakowania
Innovations, Product, Quality management systems, Packaging
Abstract
W artykule dokonano analizy źródeł innowacji produktowych. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących źródeł innowacji produktowych na rynku opakowań. Omówiono wpływ systemu zarządzania jakością na wybór źródeł innowacji oraz zakres ich wykorzystania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Desouza K., Awazu Y., Jasimuddin S.: Utilizing external sources of knowledge (part 1), Opening organizational channels for effective knowledge capture, Knowledge Management Review; Vol. 8, No. 1, 2005, pp. 50-64
 2. Evangelista R., Mastrostefanoc V.: Firm Size, Sectors and Countries as Sources of Variety in Innovation, Economics of Innovation & New Technology, Vol. 15, No. 3, April, 2006, pp.247-270
 3. Ewangelista R.: Knowledge and Investment: The Source of Innovation In Industry; Edward Elgar Publishing; Cheltenham 1999;
 4. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport; pod redakcją A. Żołnierskiego; PARP; Warszawa 2006
 5. Kańczukowska-Stadnik A.: The Importance of Packaging in Innovative Merchandising; in: Innovative Management Journal, Vol. 1, No. 4, 2009, PWSBiJO, pp. 8-34
 6. Kańczukowska-Stadnik A.: Zarządzanie jakością a rozwój innowacji na rynku opakowań, w: Problemy Jakości, nr 9, 2008
 7. Leenders R., Kratzer A.J.: Virtuality, communication and new product team creativity: a social network perspective, Journal of Engineering and Technology Management; Vol. 20, No. 1-2; 2003, pp. 69-92
 8. Petersen K.J., Handfield R.B., Ragatz G.L.: A model of supplier integration into new product development, The Journal of Product Innovation Management, Vol. 20, No. 4, 2003; pp. 284-299.
 9. Porter M. E., Millar V. E.: How Information Gives You Competitive Advantage, Harvard Business Review, July-August, 1985, pp. 149-160
 10. Rójek T.: Wartość poznawcza informacji jako strategicznego zasobu w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, red. R. Borowiecki M. Kwieciński, WNT, Warszawa 2001, s. 174
 11. Sher S.: The Application of Quality Function Deployment (QFD) in Product Development - The Case Study of Taiwan Hypermarket Building, The Journal of American Academy of Business; Cambridge; March, Vol. 8, No 2, 2006, pp. 292-295
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu