BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piszczek Rafał
Title
Analiza podstawowych czynników determinujących ceny nieruchomości w województwie śląskim
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski, 2008, s. 151-161, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Modelowanie ekonometryczne, Prognozowanie cen
Real estate market, Real estate prices, Econometric modeling, Prediction of prices
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
W opracowaniu poruszono zagadnienie wpływu zmiennych mierzalnych i niemierzalnych na kształtowanie się ceny. Wykorzystując posiadaną wiedzę dotyczącą podstawowych metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniu podjęto próbę określenia czynników wpływających na kształtowanie się cen gruntów w okręgu Katowic oraz w powiatach bezpośrednio przyległych. (fragm. tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barczak A., Biolik J. (2002): Podstawy ekonometrii. AE, Katowice.
  2. Dittmann P. (2003): Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Gatnar E. (2003): Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. AE, Katowice.
  4. Hozer J. (2001): Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy. T. 1, 2. Szczecin, s. 86.
  5. Hozer J., Kokot S. (2002): Wyniki zastosowania nieklasycznego modelu ekonometrycznego wartości nieruchomości w praktyce. "Przegląd Statystyczny", z. 1.
  6. Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa.
  7. Wybrane problemy gospodarowania nieruchomościami. Red. J. Hozer. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  8. www.krn.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu