BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzelecki Jacek
Title
Rynek świętego spokoju
Source
Gazeta Bankowa, 2011, nr 5, s. 51-55, tab.
Keyword
Obligacje korporacyjne, Rynek obligacji, Giełda
Corporate bonds, Bond market, Stock exchange
Abstract
Dokonano charakterystyki modeli rynków obligacji korporacyjnych w Europie. Przedstawiono na przykładzie różnych krajów poziom emisji obligacji nieskarbowych (obligacje korporacyjne i obligacje instytucji finansowych) w stosunku procentowym do PKB. Przybliżono sytuację na polskim rynku papierów dłużnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu