BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Folfas Paweł (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Offshoring to Tax Heavens before and in the Time of Crisis: Role of Asian vs. European and American Tax Heavens
Przenoszenie działalności korporacji transnarodowych do rajów podatkowych: porównanie roli azjatyckich rajów podatkowych z europejskimi i amerykańskimi przed obecnym kryzysem i w czasie jego trwania
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 126, s. 412-424, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Asia - Europe : Partnership or Rivalry?
Keyword
Korporacje międzynarodowe, Podatki, Ulgi podatkowe, Raje podatkowe, Inwestycje zagraniczne
International corporation, Taxes, Tax incentives, Tax havens, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie roli rajów podatkowych w działalności korporacji transnarodowych (KTN), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia azjatyckich rajów podatkowych (m.in. Hongkongu oraz Singapuru, które od dawne należą do grona najbardziej preferowanych lokalizacji przez KTN). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rajach podatkowych są niewątpliwie źródłami sukcesu gospodarczego tych obszarów, które stały się dynamicznie rozwijającymi się zamorskimi centrami finansowymi. Obecny kryzys gospodarczy stanowi wyzwanie dla rajów podatkowych, zwłaszcza że te małe gospodarki, uzależnione od międzynarodowych przepływów, są szczególnie podatne na wszelkie perturbacje w gospodarce światowej. Jednakże azjatyckie raje podatkowe dzięki powiązaniom gospodarczym z dynamicznie rozwijającymi się (nawet w czasie kryzysu) gospodarkami Chin i Indii mogą się okazać zwycięzcami kryzysu w porównaniu do amerykańskich i europejskich rajów podatkowych, ściśle powiązanych z państwami ogarniętymi recesją. (abstrakt oryginalny)

Tax heavens play significant role in the expansion of transnational corporations (TNCs). Due to foreign direct investments in tax heavens and establishing in them foreign subsidiaries or even parent companies by TNCs, tax heavens have become flourishing offshore financial centres important for the world economy. Establishing related parties in the offshore financial centres brings TNCs handsome benefits such as: reducing tax burdens, enhancing cash flows and relative high efficiency of risk management. Particularly, the role of Asian tax heavens is scrutinized. Hong Kong and Singapore have appeared for many years as TNCs' favourite locations. Current economic crisis has become a challenge also for tax heavens, while offshore financial centres are especially exposed to financial turbulences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A special report on offshore finance, The Economist 2007, 24 February - 2 March.
 2. Beauchamp A., Die Steuerparadiese der Welt, Piper Verlag, München 1983.
 3. CIA World Factbook, www.theodora.com/wfb/abc_world_fact_book.html, 2010.
 4. Folfas P., Ceny transferowe w korporacjach trans narodowych: korporacja kontra mechanizm rynkowy, korporacja kontra państwo, [in:] G. Wrzeszcz-Kamińska (ed.), Zawodność państwa. Zawodność rynku, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2010.
 5. Folfas P., Przenoszenie działalności gospodarczej do rajów podatkowych jako strategia zarządzania finansami korporacji trans narodowych: motywy, formy, korzyści i zagrożenia, Bank i Kredyt 2008, Nr 12.
 6. Offshore Financial Centres, Monetary and Exchange Affairs Department, Washington 2000.
 7. Lipowski T., Raje podatkowe - charakterystyka i sposoby wykorzystania, ODDK, Gdańsk 2002.
 8. Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 9. Stańczak A., Pranie pieniędzy w oazach podatkowych, [in:] J. Grzywacz (ed.), Pranie brudnych pieniędzy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 10. Starchild A., Tax Heavens for International Business, Palgrave MacMillan, London 1994.
 11. UNCTAD FDI database at http://stats.unctad.org/fdi/.
 12. World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, UNCTAD, New York and Geneva 2007.
 13. World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, UNCTAD, New York and Geneva 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu