BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Stanisław (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Title
Ziemia
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2006, nr 13, s. 20-23, tab., rys.
Keyword
Ceny ziemi, Nieruchomości gruntowe, Grunty rolne, Przeniesienie praw własności
Land prices, Ground real estate, Arable land, Transfer of ownership
Abstract
Przedstawiono jak kształtuje się obrót rynkowy ziemi rolnej w Polsce. Podano średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym i gruntów rolnych w sprzedaży przez Agencje Nieruchomości Rolnych w latach 2002-2005. Zwrócono również uwagę na ceny ziem rolnych w krajach UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu