BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samaryna Hanna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Przyczyny, skutki oraz instrumenty zwalczania deflacji
The Causes, Consequences and Instruments to Fight Deflation
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 46-59, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Instrumenty polityki pieniężnej, Deflacja, Polityka gospodarcza
Monetary policy instruments, Deflation, Economic policy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja głównych teorii wyjaśniających zjawisko deflacji. Szczegółowo zostały opisane jej charakterystyczne cechy, rodzaje, przyczyny i skutki. Przedstawione zostały również sposoby zwalczania deflacji i dwa poglądy dotyczące instrumentów polityki pieniężnej, wykorzystywane w walce z deflacją. (fragment tekstu)

This article presents the main theories of deflation. It describes special features, causes and kinds of deflation (good, bad and ugly). One of the sections concentrates on analyzing positive and negative consequences of deflation. Special attention is paid to the main instruments of monetary fiscal and exchange currency policies which can be used to fight deflation. The first section of the article presents briefly past experiences of deflation. The author also mentions which countries were the biggest victims of deflation during the years 1990-2004. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernanke B.S., Deflation - Making Sure „It” Doesn’t Happen Here, Central Bank Articles and Speeches, Washington DC, November 2002.
 2. Biuter W., Deflation: Prevention and Cure, NBER Working Papers nr 9623, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2003.
 3. Borio C., FilardoA.J., Back to the Future? Accessing the Deflation Record, BIS Working Papers nr 152, Bank for International Settlements, Switzerland 2004.
 4. Bordo M., Filardo A., Deflation in a Historical Perspective, BIS Working Papers nr 186, Bank for International Settlements, Switzerland 2005.
 5. Cargill T.F., Hutchison M.H., Ito T., Financial Policy and Central Banking in Japan, The Massachusetts Institute of Technology Press, Massachusetts 2000.
 6. Eggertsson G.B., How to Fight Deflation in a Liquidity Trap: Committing to Being Irresponsible, IMF Working Papers WP/03/64, International Monetary Fund, Washington DC 2003.
 7. Fisher I., Debt-deflation Theory of Great Depressions, „Econometrica” 1933, nr 1.
 8. Goetz von P., Debt-deflation: Concepts and a Stylized Model, BIS Working Papers nr 176, Bank for International Settlements, Switzerland 2005.
 9. Japan’s Lost Decade. Policies for Economic Revival, T. Callen, J.D. Ostry (ed.),International Monetary Fund, Washington DC 2003.
 10. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.
 11. Knakiewicz Z., Deflacja polska 1930-1935, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967.
 12. Kumar M.K. (i in.), Deflation: Determinants, Risks, and Policy Options - Findings of an Interdepartmental Task Force, International Monetary Fund, Washington DC 2003.
 13. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 14. Rzońca A., Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji. cz. I, „Bank i Kredyt” 2004, nr 3.
 15. Rzońca A., Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji. cz. II, „Bank i Kredyt” 2004, nr 4.
 16. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 17. Snowdon B., Vane H., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 18. Staniewicz W., Deflacja polska w latach 1929-1936, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2003.
 19. Svensson L.E.O., Escaping From a Liquidity Trap and Deflation: The Foolproof Way and Others, NBER Working Papers nr 10195, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2003.
 20. White W.R., Is Price Stability Enough?, BIS Working Papers nr 205, Bank for International Settlements, Switzerland 2006.
 21. Wojtyna A., Skuteczność polityki pieniężnej w warunkach niskiej inflacji: problem zerowej granicy nominalnych stop procentowych, „Bank i Kredyt” 2001, nr 7.
 22. Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Zeszyty Naukowe nr 80, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 23. www.imf.org
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu