BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adam Michał (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Juchniewicz Emilia (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Włodarczak Tomasz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Wpływ szoków technologicznych na ruchy cen. Czy polskie modele inflacji powinny uwzględniać zmiany technologiczne?
Influence of Technological Shocks on Price Inflation. Should Changes in Technology be Included in the Polish Models of Inflation?
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 7-24, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Zmienna objaśniana, Postęp technologiczny, Ruch cen, Inflacja, Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, Cykl koniunkturalny
Endogenous variable, Technological progress, Price trend, Inflation, Real business cycle theory, Business cycles
Note
summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę odejścia od popularnego w Polsce poglądu, w którym nie ma obecnie miejsca dla czynnika, jakim jest technologia. Opierając się na teorii realnego cyklu koniunkturalnego (ang. Real Business Cycle, RBC) autorzy starają się zbadać, czy wpływ szoków technologicznych na najważniejsze i budzące największe zainteresowanie społeczeństwa wskaźniki makroekonomiczne, wśród których szczególne miejsce zajmuje inflacja, jest na tyle istotny, że mógłby prowadzić do postawienia tezy o poważnym braku w modelach NBP. (fragment tekstu)

Models of inflation are significant instruments used to forecast future price changes. These forecasts have a large impact on decisions made by every market participant, that is why it is important to build good models which give good forecasts and contain appropriate sets of factors incorporated into the model. In our article we tried to answer the question whether technology factor should be taken into account while building models of Polish inflation. As a theoretical basis we used the Real Business Cycle theory. Following the example given by Gali (1999), we formulated our own small vector autoregression model with endogenous variables, such as labor productivity, employment and price inflation. Identifying technology shocks with changes in productivity, we searched for a positive reaction of inflation to technological progress. The conclusions drawn from the results of our research are different from those that were presented by Gali. Basing on the Polish data, we indicated a positive correlation between changes in technology and the level of employment. What is more, there was also a positive correlation between technology and price inflation, which gave us the grounds to claim that the answer to the question in the title is positive. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blanchard O. J., A Traditional Interpretation of Macroeconomic Fluctuations, „The American Economic Review” 1989, vol. 79, nr 5.
 2. Bludnik I., Postkeynesizm, [w:] Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej, Z. B. Romanow, M. Ratajczak (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 3. Calvo G. A., Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework, „Journal of Monetary Economics” 1983.
 4. Charemza W. W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 5. Christiano L. J., Eichenbaum M., Current Real-Business-Cycle Theories and Aggregate Labor-Market Fluctuations, „The American Economic Review” 1992, vol. 82, nr 3.
 6. Fic T., Kolasa M., Kot A., Murawski K., Rubaszek M., Tarnicka M., Model gospodarki polskiej ECMOD, Materiały i Studia NBP 2005, nr 194.
 7. Gali J., Technology, Employment and the Business Cycle. Do Technology Shocks Explain Aggregate Fluctuations?, National Bureau of Economic Research (Cambridge MA) 1996, Working Paper nr 5721.
 8. Gali J., Technology, Employment and the Business Cycle. Do Technology Shocks Explain Aggregate Fluctuations?, „The American Economic Review” 1999, vol. 89, nr 1.
 9. Gali J., Gertler M., Inflation dynamics: A structural econometric analysis, „Journal of Monetary Economics” 1999.
 10. Gali J., Lopez-Salido J.D., Valles J., Technology Shocks and Monetary Policy: Assessing the Fed’s Performance, National Bureau of Economic Research (Cambridge MA) 2002, Working Paper nr 8768.
 11. Hansen G. D., Indivisible Labor and Business Cycle, „Journal of Monetary Economics” 1985, vol. 56.
 12. King R., Plosser Ch., Rebelo S., Production, Growth and Business Cycles: I. The Basic Neoclassical Model, „Journal of Monetary Economics” 1988, vol. 21.
 13. Kłos B., Kokoszczyński R., Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E., Modele strukturalne w prognozowaniu inflacji w Narodowym Banku Polskim, Materiały i Studia NBP 2004, nr 180.
 14. Lütkepohl H., Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 1991.
 15. Rebelo S., Real Business Cycle Models: Past, Present and Future, National Bureau of Economic Research (Cambridge MA) 2005, Working Paper nr 11401.
 16. Rogerson R., Indivisible Labor, Lotteries and Equilibrium, „Journal of Monetary Economics” 1988, vol. 21.
 17. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, wyd. 1, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 18. Snowdon B., Wynarczyk P., Vane H.R., Modern Guide to Macroeconomics, Edward Elgar, Northampton 1994.
 19. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu