BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Monika (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Błędy pomiarowe i co z nimi zrobić
Measurement Errors and what to do with Them
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 60-77, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Błędy pomiarowe, Statystyka, Pomiary, Metody numeryczne
Measuring errors, Statistics, Measurement, Numerical methods
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy błędów, które powstają podczas wykonywania pomiarów, podczas obliczeń związanych z tymi pomiarami i w jaki sposób błędy można wyznaczyć lub zminimalizować. Dla każdej grupy takich błędów istnieją inne metody ich zapobiegania. (fragment tekstu)

The main aim of the report is to show how many errors we are able to perpetrate while collecting statistical data, processing and estimating them. There are many methods thanks to which we can eliminate these errors or at least minimize them. Various of these methods based on mathematical computations came into existence so that we are able to describe errors or check their dimension. The first part of the report refers to all kinds of measurement errors. The second part indicates how measuring uncertainties are being transferred onto computational results , what the errors distribution looks like and some methods of their elimination. Thanks to this we are in a position to eliminate some observations, to check their accidentally or to count their size. Inappropriate adapting of data, skipping some errors, misreads, miscalculations or ignoring some measurements can lead to serious relinquishment and have a huge influence on our work and results. Hence it is very important to adapt results accurately and pay attention to details of experiments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Churgin J., Jak policzyć niepoliczalne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, rozdział 6: Adekwatność.
  2. Good P. I., Hardin J.W., Common errors In statistics (and how to avoid them), John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2003.
  3. Hänsel H., Podstawy rachunku błędów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.
  4. Hoel P. G., Introduction to Mathematical Statistics, John Wiley & Sons, Inc. New York 1947.
  5. Oktaba W., Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, PWN, Warszawa 1977.
  6. Taylor J. R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 1995.
  7. Zajdel A.N., Elementarna ocena błędów pomiarowych, PWN, Warszwa 1967.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu