BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dopierała Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Kicińska Agata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Piętniewicz Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach rynku
The Focus Group Interview in the Market Research
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 98-106, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta, Badanie rynku, Zakup, Rynek reklamy, Wywiad zogniskowany
Consumer decision, Consumer behaviour, Market research, Purchasing, Advertising market, Focus group
Note
summ.
Abstract
Biorąc pod uwagę fakt, iż szybka i rzetelna informacja jest w dzisiejszych czasach coraz istotniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej, za cel niniejszego artykułu przyjęto przybliżenie istoty metody zogniskowanych wywiadów grupowych jako jednej z jakościowych metod badania rynku. Metoda ta umożliwia bowiem szybkie pozyskanie potrzebnych informacji oraz głębsze rozpoznanie problemu badania niż w przypadku badań ilościowych. Ponadto celem artykułu jest zaprezentowanie empirycznego przykładu zastosowania tej metody. Na podstawie przeprowadzonego badania wpływu gadżetów reklamowych na zachowania dzieci i związane z nimi decyzje zakupowe zaprezentowano typowy proces badania jakościowego rynku. (fragment tekstu)

In the 21st century economy based on knowledge reliable information is a source of competitive advantage. Market researches based only on quantitative methods are not sufficient any longer. Therefore to catch up with the changes it is essential for companies to use both quantitative and qualitative market researches. Focus Group Interview is one of the qualitative methods that enables to obtain detailed information in a relatively short period of time. This article shows the essence of the Focus Group Interview conducted at the University of Economics in Poznań. The aim of the research was to examine the impact of marketing gifts upon primary school children and their buying decisions. Additionally, the article shows the process of the Focus Group Interview and the added value that it brings.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Nikodemska-Wołowik A. M., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
  4. Sudoł S., Szymczak J., Testowanie opinii konsumentów, wyd. 1, PWE, Warszawa 1990.
  5. Tendencje w rozwoju rynku badawczego, Katalog PTBRiO 2005. Rynek badań. Badacze. Firmy badawcze, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu