BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpińska-Mizielińska Wanda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Smuga Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Alokacja pomocy publicznej a konkurencyjność polskiej gospodarki
Public Assistance Allocation and Competitiveness of Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 23-31, tab.
Keyword
Pomoc publiczna, Konkurencyjność gospodarki, Pomoc finansowa UE, Pomoc regionalna UE
Public aid, Economy competitiveness, EU financial aid, EU regional aid
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano rozmiary pomocy publicznej w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz przedstawiono wielkość pomocy publicznej i jej relację do PKB w Unii Europejskiej w 2004 r. Omówiono przydział pomocy na cele horyzontalne i regionalne. Opisano pomoc publiczną w Polsce w 2004 roku w podziale na województwa.(fragment tekstu)

The paper has analysed the size and directions of public assistance allocation in Poland against the countries of the European Union. Contrary to the European Union where the value of such assistance has stabilised in the last five years, the assistance in Poland has been systematically reduced. A decisive importance in enhancing the competitiveness of the economy should be ascribed to horizontal and regional assistance. Under the Polish conditions within the horizontal assistance, a specific preference has been given to assistance for saving and restructuring, and not to the goals that decide about competitiveness of enterprises, like e.g. research and development, training, employment, assistance for small and medium entrepreneurs and environmental protection. The directions of public assistance rationalisation, as proposed by the European Commission, may not fully meet the situation of the Polish economy, which is still undergoing restructuring processes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burzyński ., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 3.
  2. Ambroziak Adam A., Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach 2007-2013, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 2.
  3. Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009 (dokument konsultacyjny).
Cited by
Show
ISSN
1898-1976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu