BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feliczek Patryk (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Haliniak Anna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Skibińska Nadia (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Mankamenty i propozycje poprawy usług Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w opiniach studentów i pracowników naukowych
Drawbacks and Possible Solutions of Improving the Services of The Library of The Poznań University of Economics in the Views of Students and Lecturers
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 107-114, tab., bibliogr. 1 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Biblioteki, Ocena jakości usług, Badanie satysfakcji, Satysfakcja klienta
Libraries, Service quality assessment, Satisfaction research, Customer satisfaction
Note
summ.
Abstract
Badania satysfakcji z usług Biblioteki Głównej (BG) AE w Poznaniu przeprowadzono w styczniu 2007 roku wśród jej użytkowników. Badanie miało na celu poznanie obecnego poziomu satysfakcji z korzystania z biblioteki, a także poznanie oczekiwań użytkowników, które pozwoliłyby rozwijać i doskonalić głównie te usługi, które zostaną przez użytkowników uznane za najważniejsze dla ich pracy i nauki. Badaniem objęto wszystkie agendy BG, czyli wypożyczalnię, czytelnię czasopism oraz czytelnię książek. Populację badaną stanowili studenci dzienni, wieczorowi oraz studenci zaoczni. Celem badań było określenie poziomu satysfakcji studentów z usług świadczonych przez Bibliotekę Główną AE w Poznaniu oraz identyfikacja "słabych" punktów funkcjonowania badanej placówki. Zgodnie z zasadami przeprowadzania badań marketingowych wielkość próby oszacowano na 600 użytkowników dobranych metodą losową. Wybór terminu badania był celowy - okres sesji egzaminacyjnej to większa liczba studentów w agendach Biblioteki Głównej i większe zapotrzebowanie na informacje ze strony jej pracowników. W 2007 roku podjęto także badanie poziomu satysfakcji z usług BG wśród pracowników naukowych uczelni. Wysłano kwestionariusze do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni i otrzymano prawidłowo wypełnionych 150 ankiet. (fragment tekstu)

In 2007 the Marketing Circle RYNEK for the second time conducted a survey among the users of the library of the Poznan University of Economics in order to learn about the satisfaction of using different departments of the library. The purpose of the research was also to get to know about the users' expectations, which will be useful in developing and improving those services that are most important for their work and studies. The range of our survey included: Lending Library, Reading Room with books and magazines. The respondents were: day, evening and extramural students as well as the academic staff. The main investigative area was identification of basic faults in the functioning of the Library of the Poznan University of Economics considered to be particularly important by the respondents. Moreover, the users formulated many suggestions to improve services of the library. The main faults are: a small number of copies available to students, inefficient electronic stock (catalog, databases) and lack of various magazines. The academic teachers indicated - as the most important weakness - a small number of titles of books and magazines. As regards improvements, both the students and the lecturers indicated purchasing more books and periodicals, introducing the possibility of electronic ordering of books and changing the existing hardware. Additionally, the students reported the demand for extending the opening hours during end-of-term examinations and the lecturers would like to have access to the wireless Internet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2001
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu