BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sielicka Maria (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Kubat Damian (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Sikora Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Priebe Magdalena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Porębska Jolanta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Czekolady light w ocenie konsumentów
Light Chocolate in the Opinion of Consumers
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 127-135, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Badania porównawcze, Czekolada, Sensoryczny profil produktu, Konsumencka ocena produktu
Comparative examination, Chocolate, Sensory profile of the product, Consumer Product Rating
Note
summ.
Abstract
Mając zarówno na uwadze zainteresowanie konsumentów, w trosce o szczupłą sylwetkę, produktami light, jak i jednoczesne malejące zainteresowanie konsumentów czekoladami light i zastrzeżeniami dotyczącymi jakości cech organoleptycznych produktów light, zrealizowano projekt, którego celem było przeprowadzenie porównawczych badań konsumenckich czekolad light w porównaniu do czekolad tradycyjnych. Zakres badań obejmował ocenę jakości organoleptycznej badanych próbek czekolad, ich pożądalności cząstkowych, czyli emocjonalnego stosunku konsumenta do wybranej cechy produktu, np. smak, zapach, jak również pożądalność ogólną, czyli emocjonalny stosunek konsumenta do ocenianego produktu, którego miarą jest stopień, w jakim go lubi lub nie lubi. Dodatkowo dokonano oceny wartości odżywczej oraz obserwacji cen i dostępności czekolad light w wybranych poznańskich sklepach. (fragment tekstu)

The first part of the paper concerns the idea of diet products which became popular as soon as the fashion for slim bodies and healthy diets gained recognition. The samples of light and traditional chocolate were the subject of our research. All analyzed samples were produced by Wawel and Ritter Sport companies. The objective of this study was to estimate organoleptic attributes, desirability, price level, availability in the shops located in Poznań and calory content. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Belitz H.D., Grosch W., Food chemistry, Springer Verlag, Berlin 1999.
  2. Ochmańska E., Raport: lekkość smaku, "Trendy Food" 2006, nr 3.
  3. Polska Norma PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.
  4. Polska Norma PN-ISO 5492:1997. Analiza sensoryczna. Terminologia.
  5. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu