BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Petryk Aleksandra (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Oszustwo księgowe - ukryte zło
Accounting Fraud - Hidden Danger
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 152-171, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Bankructwo, Studium przypadku, Oszustwa finansowe
Fraud in the financial statements, Bankruptcy, Case study, Financial fraud
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Autor tego artykułu przedstawił genezę, pojęcie, rodzaje oraz motywy popełniania oszustw księgowych. Głównym celem prezentowanego artykułu jest ukazanie skali oszustw księgowych, przybliżenie i dokładne zrozumienie pojęcia oszustwa księgowego. Jednocześnie autor przedstawia oszustwo księgowe jako przyczynę największych bankructw ostatnich lat. Nie zawsze jednak bankructwo przedsiębiorstwa jest efektem nieprawidłowości w księgowości. Istnieje wiele innych powodów, które sprawiają, że firmy są zmuszone do wycofania się z rynku. Kłopoty finansowe (brak płynności finansowej), ostra konkurencja czy też nieumiejętne dostosowanie się do zasad panujących na danym rynku (różnice kulturowe, problemy z lokalnym prawem pracy) to niektóre przykłady porażek przedsiębiorstw. W gąszczu coraz bardziej komplikującej się działalności gospodarczej oszustwo księgowe nie jest zjawiskiem ani rzadkim, ani zaskakującym. Wstrząs nastąpił na początku XXI wieku, kiedy to fala bankructw amerykańskich i europejskich gigantów giełdowych, uświadomiła ogrom popełnianych matactw i przekrętów finansowych w wielkich korporacjach. (fragment tekstu)

Enron's case and other bankruptcy cases raised the discussion on creative accounting identified with accounting fraud at the beginning of the 21st century. Fraud and especially aggressive accounting are an inherent part of the economy. The fraud dictionary is rich in words associated with fraud, such as economic fraud, financial shenanigans, deception, swindle, corruption, bribery. The author focuses on accounting fraud which causes substantial losses to investors, shareholders, workers, government and the general public frequently leading to the firms' bankruptcy. Accounting fraud stems from different reasons. This article investigates psychological and economic motives of accounting fraud. The chart of fraud triangle also explains some sources of fraudulent accounting practices. The author lists various situations which may lead to manipulation of data reported in financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baran O., Petryk A., Przyszłość rewizji finansowej - wykrywanie oszustw księgowych, misją biegłego rewidenta, Biegły rewident zawód czy misja, Materiały na konferencję, KIBR, Poznań 2007.
 2. Bela A., Bolesławska E., Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytorów, Warszawa 2005.
 3. Biernacka M., Złapać oszusta, "Forbes" lipiec 2006.
 4. Czajka D., Przestępstwa menadżerskie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
 5. Dusza M., Przestępstwa na rynku kapitałowym - Papierowi kuglarze, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 6. Eliot B., Eliot J., Financial Accounting and Reporting, Financial Times Prentice Hall, 2000.
 7. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, 2006.
 8. Hołda A., Nowak W., Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki, "Rachunkowość" 2002, nr 8.
 9. Hołda A., Nowak W., Rewizja finansowa, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 10. Kamela-Sowińska A., Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych, Zeszyty Naukowe Rachunkowości, Numer Specjalny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006, s. 107.
 11. Krasuski K., Lektura sprawozdań nie wystarczy. Rozmowa z Davidem L. Stulbem, szefem audytu śledczego Ernst & Young, Parkiet z dn. 30.06.2006.
 12. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe, Difin, Warszawa 2006.
 13. Mączyńska E., Nieuczciwych metod księgowych nie powinno się określać jako kreatywne, "Rzeczpospolita" z dnia 09.08.2002.
 14. Nowak W.A., Etyczne determinanty systemów rachunkowości zarządczej i kontrolingu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 54, SKwP, Warszawa 2003.
 15. Nowicka M., Gdy pracownik jest złodziejem, "Forbes" lipiec 2006.
 16. Parker R., Financial Reporting in the United Kingdom and Australia, Prentice Hall, London 1995.
 17. Prusiak B., Zniekształcenie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wskutek prowadzenia agresywnej księgowości, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
 18. Surdykowska S., Kreatywna inżynieria księgowa, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 1.
 19. Surdykowska S., Upadek Enrona, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 3.
 20. Shilit H. M., Financial Shenanigans, Mc Draw Hill, Nowy Jork 1993.
 21. Wells J. T., Nadużycia w firmach. Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, 2006.
 22. Wiśniewska J., Przestrzeganie etyki w praktyce rachunkowości w ocenie biegłych rewidentów, "Problemy Rachunkowości" 2006, nr 2, s. 39-51.
 23. International Federation of Accountans, Międzynarodowe standardy rewizji finansowej 2001, Standard nr 240.
 24. Jak skutecznie ustrzec się przed nadużyciami i korupcją, "Harvard Bussines Review" wrzesień 2006.
 25. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 26. Odpowiedzialność biegłego rewidenta za uwzględnienie - w toku badania sprawozdania finansowego - możliwości dokonywania oszustw, "Rachunkowość" 2005, nr 2.
 27. Raport do Narodu 2002 Stowarzyszenie Ekspertów ds. Wykrywania Oszustw i Nieprawidłowości (ACFE).
 28. Report to the Nation 2006 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
 29. www.acfe.pl
 30. www.bankruptcydata.com
 31. www.ey.com
 32. www.kibr.org.pl
 33. www.pwc.com
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu