BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Michał (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Wielofazowość zmian dostosowawczych jako determinanta poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studium przypadku - Grupa Pekaes S.A.
Multi-Phase Aspects of Adaptation Changes as a Determinant of Improvement in a Company's Economic Situation. Case Study: Pekaes Group
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 172-189, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja dostosowawcza, Studium przypadku
Restructuring of enterprises, Adjustment restructuring, Case study
Note
summ.
Company
Grupa PEKAES S.A.
Abstract
Celem tej pracy jest ukazanie, jak powinien przebiegać proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa, by mogło sprostać wymaganiom konkurencji, być poważnym partnerem w biznesie, a akcjonariuszom zapewnić wzrost jego wartości. Analiza obejmuje okres od momentu przejęcia przez AKJ Management większościowego pakietu akcji spółki PEKAES, czyli od listopada 2005 roku. Koniec rozważań przypada na pierwszy kwartał 2007 roku. (fragment tekstu)

Processes of restructuring initiated by the new owner of the PEKAES group in order to enhance the company's effectiveness are presented in this article. The main fields which underwent restructuring are discussed. The implemented strategy leads to a significant improvement in profit and reduction of costs of the capital group. Those factors were noticed by the investors from the Stock Exchange in Warsaw, which resulted in the rise of PEKAES share prices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  2. Jagoda H., Lichtarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, R. Borowiecki (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995.
  3. Lachowski S., Restrukturyzacja portfela kredytów trudnych banku komercyjnego okresie transformacji. Studium przypadku: Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi, "Bank i Kredyt" 1995, nr 5.
  4. Lisiński M., Nalepka A., Bariery wdrażania przeglądu i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1990, nr 311.
  5. Muszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
  6. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  7. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
  8. Volk H., Pojęciowe podstawy procesu transformacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 3.
  9. http://www.pekaes.com.pl
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu