BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fura Barbara (Uniwersytet Rzeszowski), Puchalska Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski), Puchalski Krzysztof (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
Title
Stan i prognoza rozwoju polskiego handlu zagranicznego żywnością i zwierzętami żywymi w latach 1995-2008
The State and Prognosis of the Development of Polish Foreign Trade in Food and Live Animals From 1995 to 2006
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 74-82, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Zwierzęta gospodarcze, Handel artykułami żywnościowymi, Rynek żywca, Rynek żywności
Foreign trade, Livestock, Food trade, Livestock market, Food market
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest określenie stanu i perspektyw zmian w polskich obrotach żywnością i zwierzętami żywymi. Głównym źródłem informacji wykorzystywanych w opracowaniu są dane GUS za lata 1995-2005, dotyczące wartości importu i eksportu w tyś. USD, w cenach bieżących. W oparciu o metodę procedury trendu pełzającego zaprezentowano główne tendencje oraz kierunki zmian w handlu żywnością i żywymi zwierzętami w latach 2006-2008. Stopień dopasowania modelu trendu pełzającego do danych rzeczywistych zbadano przy pomocy współczynnika determinacji. (fragment tekstu)

The aim of the present article is to determine the state and prognosis in changes in polish food and live animals rotation. There has been used the GUS data from 1995 to 2003. On the grounds of the marked average increase rate of the value of import and export, having laid down that these values have increased between 1995 and 2003 average of 13% year to year. Besides the obtained results of prognosis show that this increasing tendency will have been hold by 2006.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa, 2000.
  2. Kolenda K., Kolenda M., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych, program komputerowy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  3. Ekonometria[red.] Gruszczyński M., Podgórska M.,, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2003.
  4. Urban R., Przemysł spożywczy w przededniu integracji z UE. „Przemysł Spożywczy” 4/2004.
  5. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
Cited by
Show
ISSN
1898-1976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu