BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barteczek Andrzej
Title
Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków, 2004, s. 11-26, tab.
Keyword
Sytuacja gospodarcza, Wzrost gospodarczy regionu, Bezrobocie, Inwestycje w gospodarce, Rozwój regionalny
Economic situation, Economic growth of the region, Unemployment, Investments in the economy, Regional development
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Sytuacja gospodarcza regionu zależy od czynników, które można pogrupować według kryterium zasięgu przestrzennego i rodzajowego. Według kryterium zasięgu przestrzennego dzieli się je na czynniki działające w skali gospodarki narodowej, a nawet światowej (zewnętrzne) oraz czynniki działające wyłącznie w regionie (wewnętrzne). Według kryterium rodzajowego są to czynniki natury instytucjonalnej, strukturalnej i koniunkturalnej. W artykule opisano wyżej wymienione czynniki kształtujące sytuację gospodarczą województwa śląskiego oraz omówiono wskaźniki statystyczne dla tego regionu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2000, 2003
  2. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2000, 2003
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu