BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorek Agnieszka
Title
Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków, 2004, s. 123-134, tab.
Keyword
Programy ochrony środowiska, Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie wód, Gospodarka odpadami, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Environmental programs, Environmental protection, Air pollution, Water pollution, Waste management, Sustainable development
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Jakość środowiska przyrodniczego w województwie śląskim jest bardzo zróżnicowana przestrzennie. Obok terenów o dużej wartości przyrodniczej występują tereny silnie zdegradowane w wyniku intensywnej i wieloletniej działalności przemysłowej, rozbudowanej sieci komunikacyjnej połączonej z dużym natężeniem ruchu drogowego oraz z powodu niewystarczających nakładów na infrastrukturę ochrony środowiska. Uwarunkowania ekologiczne mają bardzo istotne znaczenie dla jakości życia oraz zdrowia mieszkańców regionu. Głównym proekologicznym celem rozwoju zrównoważonego w regionie zurbanizowanym, jakim jest Śląsk, jest zharmonizowanie jego funkcjonowania z uwarunkowaniami ekologicznymi. Uwarunkowania te powinny zostać uwzględnione w procesie planowania rozwoju regionu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Katowice 2003. www.silesia-region.pl
  2. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa śląskiego na lata 2001-2015. Katowice 2001.
  3. Raport o stanie środowiska 2002. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. www.katowice.pios.gov.pl
  4. Stan środowiska w woj. śląskim w latach 1999- 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Katowice 2001, s. 49-111.
  5. Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku. www.lcatowice.pios.gov.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu