BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałążna-Drewińska Urszula
Title
Typologia rynków lokalnych
The Typology of Local Markets
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 635, s. 115-126
Issue title
Rynek i konsumpcja
Keyword
Rynek, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Metody taksonomiczne, Rozwój społeczno-gospodarczy
Market, Multi-dimensional comparative analysis, Taxonomic methods, Social economic development
Note
summ.
Abstract
W związku z możliwością prowadzenia przez gminy działalności gospodarczej niezbędna staje się informacja umożliwiająca podejmowanie właściwych decyzji. Konieczne staje się badanie rynku, które jest pracochłonne, trudne i kosztowne w skali makro. Autorka zaproponowała badanie odpowiednio dobranych rynków lokalnych reprezentatywnych dla pozostałych obszarów. Aby wyodrębnić najbardziej reprezentatywne rynki lokalne konieczna jest ich typologia. W artykule przedstawiono procedurę typologii rynków lokalnych metodami: kul, taksonomii wrocławskiej i metodą Warda.

Market studies are very laborious, difficult and expensive. However, instead of carrying them aut on the nation's scale, what is often impossible, because of many reasons, those studies can be carried out on a specially selected local markets which are representative for larger areas. The socio-economic typology of local markets can help to select samples. The article consists of two parts: 1) the procedure of socio-economic typology of local markets, 2) the description of different kinds of local markets. The presented typology is one of the possible classifications, but it always should be subordinated to concrete research goals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bukietyński W., Hellwig Z., Królik U., Smoluk A.: Uwagi o dyskryminacji zbiorów skończonych. Wrocław: WSE 1969. Prace Naukowe WSE we Wrocławiu nr 21.
  2. Florek K., Łukaszewicz J., Ferkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" 1951 nr 27.
  3. Hellwig Z.(red.): Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie. Warszawa: PWE 1978.
  4. Kałążna-Drewińska U.: Rozwój lokalnych centrów handlowych Polski. Wrocław: AE 1983, Prace Naukowe AE w Wrocławiu nr 226.
  5. Kałążna-Drewińska U.: Rynki lokalne w Polsce. Funkcjonowanie i typologia. Wrocław: AE 1990 Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 519, seria: Monografie i opracowania nr 68.
  6. Ward J.H.: Hierarchical Crouping to Optimum on Objective Functions. "Journal of the American Statistical Association" 1963 nr 58.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu