BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczak Alina (University of Lodz, Poland)
Title
Properties of the Cox Consistency Test in the Case of Income Distribution Analysis
Własności testów zgodności Coxa w przypadku badania zgodności rozkładów dochodów
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 161-170, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Keyword
Testy zgodności rozkładów, Metoda Monte Carlo, Analiza statystyczna, Rozkład dochodów
Goodness-of-fit tests, Monte Carlo method, Statistical analysis, Income distribution
Note
streszcz., summ.
Abstract
W analizie rozkładów plac i dochodów istotnym problemem jest badanie zgodności rozkładów empirycznych z teoretycznymi. Większość znanych testów zgodności nie może być stosowana do badania tego zagadnienia ze względu na fakt, że parametry zbiorowości generalnej nie są na ogół znane, a rozważane próby są często bardzo liczne. W artykule przedstawione zostały podstawowe własności testu zgodności Coxa opartego na ilorazie wiarygodności. Prezentowane wyniki otrzymano metodą Monte Carlo. Rozważane były rozkłady teoretyczne najczęściej wykorzystywane w analizie płac i dochodów: gamma, logarytmiczno-normalny, Daguma i Singha-Maddali. (abstrakt oryginalny)

Testing the consistency of theoretical income distributions with the empirical ones is a very important problem in income distribution analysis. Most of well known goodness-of-fit tests cannot be used to solve this problem because the parameters of the population are usually not known and the samples are very large. In the paper we present the main properties of the Cox statistic which is based on likelihood ratio. The presented results were obtained by means of the Monte Carlo experiment. The theoretical distributions most often used in income distribution analysis as the gamma, lognormal, Dagum and Singh-Maddala were taken into consideration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cox D. R. (1961), Test of Separate Families of Hypothesis, Proceedings of 4"1 Berkeley Symp, pp. 105-123.
  2. Dagum C.(1977), A new model of personal income distribution. Specification and estimation, Economie Apliquee, 413-436.
  3. Domański Cz. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
  4. Singh S., Maddala G. (1976), A function for size distribution of income, Econometrica, 44, 963-970.
  5. Singh S., Maddala G. (1977), Estimation problems in size distribution of income, Economie Apliquee, 461-479.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu