BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walasik Artur (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zasada zdolności płatniczej w aspekcie paradygmatu użyteczności dochodu
The Aspects of the Ability-to-Pay Principle in Relation to the Utility of Income Paradigm
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 141, s. 442-450, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Opodatkowanie dochodów, Zdolność kredytowa
Taxation of income, Credit capacity
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest rozważanie konsekwencji zasady zdolności płatniczej w kontekście innych niż poziom dochodu osobistego czynników określających krańcową użyteczność dochodu. W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż teoretyczną podstawą do sformułowania tej zasady jest koncepcja malejącej użyteczności krańcowej dochodu. Celem opracowania jest identyfikacja oraz krytyczna analiza odchyleń od implementacji zasady zdolności płatniczej, które pozostają konsekwencją występowania czynników, określających użyteczność dochodu w związku ze zróżnicowaniem źródeł jego pochodzenia oraz kierunków rozdysponowania.

The aim of paper is to present two approaches to the evaluation of the distribution of personal income tax in relation to the ability-to-pay principle. The supply of the arguments for wider analysis of the principle in question, are the subject of the first part of the paper. The particulars are presented in the successive parts of paper. The second part of the paper is dedicated to support the influence of the structure of the sources of income on the marginal utility of income. The third part of paper focuses on the linkage between the marginal utility of income and the factors related to the structure of the allocation of income. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Classics in the theory of public finance (1958), Musgrave R.A., Peacock A.T., red. Macmillan, London-New York.
  2. Cullis J., Jones P. (1998), Public finance and public choice, Oxford University Press, Oxford.
  3. Musgrave R.A. (1959), The theory of public finance. A study in public economy, Mc-Graw Hill, New York.
  4. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Pietrewicz M. (1993), Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu