BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, student)
Title
System statystycznej kontroli jakości z wykorzystaniem bazy danych w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
System of Statistical Quality Control with the Use of Database in a Production-Service Enterprise
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2009, nr 9, s. 37-44, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
Keyword
Kontrola jakości, Statystyczne metody kontroli jakości, Bazy danych, Studium przypadku
Quality control, Statistical methods for quality control, Databases, Case study
Note
summ.
Company
ZW Sport Produkt
Abstract
W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę metod statystycznej kontroli jakości w firmie produkcyjno-usługowej oraz przygotowano autorską aplikację, która pozwala na znaczne zwiększenie możliwości w zakresie zarządzania jakością w tej firmie. (fragment tekstu)

In its opening the article presents the problems of using statistical quality control methods and those appearing in the case of full product control. Later in the article there is a description of a manufacturing enterprise where computers are the tool to help to use the above-mentioned methods. The discussed tool is presented from the programming side and also from the side of the users interface. Moreover, the article contains estimation of capabilities of development of the described system and also an effort to estimate the effects of the whole process: from the project to implementation . No deep analysis was conducted on the programming side; the article focused on the systems capabilities and usage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grant E.L., Statystyczna kontrola jakości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
  2. Kończak G., Wykorzystanie kart kontrolnych w sterowaniu jakością w toku produkcji, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2000.
  3. Lisowski J.L., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2004.
  4. Steczkowski J., Reprezentacyjne badania jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Wydawnictwo PLATAN, Kraków 1993.
  5. Thompson J.R., Koronacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody Six Sigma, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
  6. http://www.php.net/.
  7. http://www.apache.org/.
  8. http://www.mysql.com/.
  9. http://cran.r-project.org/.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu