BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kula Marcin (Uniwersytet Warszawski; Akademia Leona Koźmińskiego)
Title
Przeprowadzki stolic
Looking for New Localizations of Capital Cities
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2011, nr 1, s. 5-19, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Historia miasta, Geografia miasta, Socjologia miasta
History of city, Geography of a city, City sociology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor pochyla się nad historycznymi przypadkami transferów stolic na nowe miejsca. Najbardziej znanymi z nich są przeniesienia siedzib rządów z Konstantynopola do Ankary oraz z Rio de Janeiro do Brasilii. Działań tego typu było jednak znacznie więcej w dziejach. Motywowały je czynniki ekonomiczne oraz polityczne. Nieraz transfer bywał fragmentem szerzej rozumianego projektu narodowego; odgrywał też istotną rolę w kształtowaniu narodowej symboliki. Projekt nowej stolicy miewał nieraz cechy utopijnego miasta idealnego, jakim z natury rzeczy nie mogła się stać. (abstrakt oryginalny)

During centuries, capital cities of many countries were moved to new locations, either as a result of economic and political processes or of a specific nation-al project. The best known examples of the phenomenon are Ankara and Brasilia, but one might quote many others too. Frequently the new capital was expected to become an ideal city, a kind of a paradise - which was a utopian dream, because a city is a man-made project and therefore never perfect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bonet R, 2006, "Stepowa Brasilia", Forum z 20-26 lutego (za El Pais z 22 stycznia).
 2. Davies N., 2004, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 3. Fauve A., 2005, D 'Almaty à Astana. Les Enjewc territoriaux et politiąues d'un transfert de Capitale au Kazakhstan, Mèmoire de Maitrise Civilisation russe, sous la direction de Madame Vèronique Jobert, Universitè Paris IV- Sorbonne, EFR d'Etudes Slaves.
 4. Gawrycki M.F., 2007, Geopolityka w myśli i praktyce Ameryki Łacińskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Głowiński M., 2010, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 6. Gruszczak A., 2007, Ameryka Środkowa, Warszawa: Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 7. Lencznarowicz J., 2005, Australia, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 8. Lencznarowicz J., 2010,XIX-wieczne źródła australijskiego nacjonalizmu, wykład habilitacyjny wygłoszony przed Radą Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 5 marca 2010 r.
 9. Małecki J.M., 2009, "Dłuuuga przeprowadzka" (prof. Jan M. Małecki w rozmowie z Agnieszką Sabor), Tygodnik Powszechny, nr 22 z 31 maja.
 10. Meller S., 2008, Świat według Mellera. Życie i polityka: ku przyszłości. Ze Stefanem Mellerem rozmawia Michał Komar, Warszawa: Rosner & Wspólnicy.
 11. Mole-Bielutin N., 2005, Wiek XX widziany z Moskwy: niech jednak będzie pochwalony!, przeł. W. Mikołajczyk-Trzcińska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 12. Montefiore S.S., 2004, Stalin. Dwór czerwonego cara, przeł. M. Antosiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Magnum.
 13. Morawski K., 2003, Warszawa. Dzieje miasta, Warszawa: Książka i Wiedza.
 14. Pruszyński K., 1936, Palestyna po raz trzeci, Warszawa: Rój.
 15. Riefenstahl L., 2003, Pamiętniki, przeł. J. Łaszcz, Warszawa: Świat Książki.
 16. Stasiński M., 2007, "Boliwia się rozpada", Gazeta Wyborcza z 18 grudnia.
 17. Tazbir J., 2005, "Korzenie współczesności", w: M. Jarosz (red.), Polska. Ale jaka? Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
 18. Walicki A., 2010, Idee i ludzie. Próba autobiografii, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 19. Wojciechowski M., 2007, "Szklana jurta dla Borata", Gazeta Wyborcza z 22 marca.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu