BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerek-Wieszala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 171-184, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Mierniki funkcji zarządzania personelem
Human Resources Management (HRM), Human capital, Personnel management function indicators
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zestawu mierników, które mogą być wykorzystywane do pomiaru skuteczności zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. W opracowaniu zaprezentowano mierniki strategiczne, polityki i obsługi kadrowej oraz szczegółową analizę fluktuacji i absencji pracowników, uznając te zagadnienia jako istotne w pierwszym etapie pracy nad wdrożeniem zestawu mierników do oceny funkcji personalnej. Kolejne etapy powinny rozwijać istniejący system miar HR w przedsiębiorstwie o wskaźniki doboru, wynagradzania, motywowania i szkolenia pracowników. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the set of metrics that might be used to measure the HR function. Although human resource management is frequently discussed, it is variously defined and poorly measured. Implementing human capital measurement and reporting might improve the image of HR and enable communication in a way that is readily understood by the rest of the business. Managers are engaged in the process and companies are using high—level indictors to monitor their business performance and direction as well as to compare it with other enterprises. The paper adds value to the practitioner community by offering a process for the development of a metrics framework against which HR can be evaluated and developed over time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber F., Strack R. (2007), Naucz się zarządzać firmą, której głównymi zasobami są ludzie, "Harvard Business Review", nr 4.
 2. Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Kraków.
 3. Bramhan J. (2004), Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Dziechciarz P. (2009), Skazani na liczby. Pomiar efektywności polityki personalnej, "Personel i Zarządzanie", nr 3.
 6. Kunasz M. (2006), Ilościowy charakter inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego - wyniki badań, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 7. Kunasz M. (2007), System pomiaru funkcji kadrowej w przedsiębiorstwie - zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników, [w:] Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Mahoney-Philips J., Adams A. (2010), Getting the measure of HR, "Strategic HR Review", vol. 9, nr 1.
 9. Nowak M. (2008), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Stępień J.B. (2001b), Mierniki funkcji kadrowej (2), "Personel i Zarządzanie", nr 12.
 11. Stępień J.B. (2001c), Mierniki funkcji kadrowej, "Personel i Zarządzanie", nr 13/14.
 12. Stępień J.B. (2001a), Mierniki funkcji kadrowej (1), "Personel i Zarządzanie", nr 11.
 13. Taylor S. (2006), Płynność zatrudnienia jak zatrzymać pracowników w firmie, Wolters Kluwer, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu