BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Katolo Krzysztof (HRM partners S.A., Polska), Sierociński Piotr
Title
Badanie konkurencyjności płac w służbie cywilnej
Pay Competitiveness Survey in the Civil Service Sector
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 127-147, rys., wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Służba cywilna, Poziom płac, Analiza porównawcza
Civil service, Wage level, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Publikacja prezentuje wyniki badań konkurencyjności płac w służbie cywilnej przeprowadzonych przez firmę doradczą HRM partners S.A. w 2010 r. na próbie 93 organizacji (48 ze służby cywilnej, 14 z pozostałej administracji publicznej oraz 31 podmiotów biznesowych). Analizą objęto 38 364 pracowników zatrudnionych na 91 stanowiskach pracy. Badanie wykazało, że struktura i poziomy wynagrodzeń pracowników w służbie cywilnej są zbliżone do rozwiązań stosowanych w pozostałej administracji publicznej, natomiast różnią się znacząco w stosunku do rozwiązań w podmiotach biznesowych. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń zasadniczych, jak i całkowitych, a także struktury płac oraz świadczeń pozapłacowych. (abstrakt oryginalny)

This publication presents the results of the pay competitiveness survey conducted in the civil service sector by the HRM Partners S.A. consulting company in 2010. The survey was conducted on a sample of ninety-three organizations (forty-eight from the civil service sector, fourteen from among other government institutions, and thirty-one business entities). The analysis covered 38,364 employees filling a total of ninety-one job positions. The survey indicated that the structure and levels of pay for civil service employees are close to those for other government institutions. However, they differ considerably with respect to solutions applied by business entities. This tendency relates to both base and total pay as well as the pay structure and fringe benefits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, II wyd., Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Heery E., Noon M. (2001), A Dictionary of Human Resource Management, Oxford University Press Inc., New York.
  3. Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, M.P. nr 48, poz. 566, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu