BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarska-Wnuk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Title
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych
Human Resource Management Efficiency in Education
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 117-127, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Efektywność, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Sektor publiczny, Edukacja
Effectiveness, Human Resources Management (HRM), Public sector, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem, któremu podlegają wszystkie organizacje. Coraz większą świadomość ze znaczenia sprawnego i efektywnego procesu zzl przejawiają także osoby zarządzające organizacjami użyteczności publicznej, do których zalicza się szkoła. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych po roku 1989 z perspektywy realizacji ich efektywności, jako przykładu funkcjonowania organizacji publicznej. (abstrakt oryginalny)

Human resource management is a process to which all organizations are subject. There is an increasing awareness of the importance of an efficient and effective HRM process exhibited among the managers of public organizations, including schools. The aim of this paper is to present and evaluate selected elements of human resource management in educational institutions after 1989 in terms of their effectiveness as an example of the operation of a public organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Majowska M. (2008), Odpływ profesjonalistów medycznych - postulowane narzędzia jego ograniczenia, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 2. Bednarska-Wnuk I. (2009), Zarządzanie kompetencjami jako czynnik sukcesu w pracy menedżera oświaty, [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", tom 1/2, Sopot.
 3. Golnau W., Kalinowski M., Litwan J. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Cedewu, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 4. Jeżowski A. (2006), Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Komisja Europejska (2008), Autonomia szkół w Europie strategie i działania, Warszawa, [http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/090PL.pdf].
 6. Kosiarz A. (2010), Wynagrodzenie nauczycieli oraz zajęcia i zadania realizowane przez nauczycieli w ramach obowiązującego czasu pracy, [http://www.abc.com.pl/problem/2477/6], 21.2.2011.
 7. "Mały Rocznik Statystyczny Polski" 2010, [http://www.stat.gov.pl].
 8. Naper L.R. (2010), Teacher hiring practices and educational efficiency, "Economics of Education Review", vol. 29, zeszyt 4.
 9. Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, [http://www.stat.gov.pl].
 10. Piwowar-Sulej K. (2009), Zarządzanie personelem nauczycielskim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa.
 11. Player D. (2009), Monetary returns to academic ability in the public teacher labor market, "Economics of Education Review", vol. 28, zeszyt 2.
 12. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie. Procesy. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Zahorska M. (1999), Hipoteza cudu nad Wisłą: modernizacja bez edukacji?, "Polityka Społeczna", nr 7.
 14. Znowelizowana Karta Nauczyciela po zmianach z 19 listopada 2009 roku.
 15. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach z 5 sierpnia 2010 roku.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu