BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Konrad (Biuro Informacji Teleinformatycznej Miasta Poznania)
Title
Zatrudnienie z ... orzeczoną niepełnosprawnością? : Call center w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) - efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Employment with ... Officially Pronounced Disability? : the Poznań City Hall Call Center: the Effectiveness of Employing the Disabled
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 77-88, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Studium przypadku, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Efektywność, Centrum obsługi telefonicznej
Case study, Disabled people, Disabilities employment activity, Effectiveness, Call centers
Note
streszcz., summ.
Company
Urząd Miasta
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Call center Miasta Poznania rozpoczyna pracę wraz z pierwszymi telefonami o 7:30. W ubiegłym miesiącu obsłużyło ponad 16 tysięcy połączeń. Tempo wzrasta nieprzerwanie, odkąd zostało uruchomione w lutym 2009 roku. W pierwszej części materiału przedstawiono, czym jest call center, jak doszło do jego utworzenia, kto w nim pracuje, jakie koszty i korzyści są z nim związane oraz komu ten przykład może posłużyć za inspirację. Część druga poświęcona jest analizie różnych aspektów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W części trzeciej przedstawiono syntetyczne dane dotyczące dwóch lat doświadczeń w pracy miejskiego call center. (abstrakt oryginalny)

The Poznań City Hall call center starts its day with the arrival of its first telephone calls at 7:30 AM. Last month it served 16,000 connections. The rate of growth has been increasing unabated since the center's launching in 2009. The first part of this material explains what a call center is, the background of its creation, who works there, how much it costs, the benefits it brings, and who can benefit using this example as inspiration. The second section is devoted to an analysis of various aspects of employment of disabled persons. Part three presents a synthesis of data from two years of experience in the operation of the city call center. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kostecki M.J. (2007), Glosariusz, terminologii Call Center/help desk, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
  2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednostkach Urzędu Miasta Poznania (2010), opracowanie projektu badawczego przeprowadzonego przez Laboratorium badań społecznych sp. z o.o., na zlecenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.
  3. Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r., Dz.U. nr 223, poz. 1458.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu