BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Wojciech (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Title
Efektywność ZZL w sektorze publicznym
Efficiency of HRM in Public Sector
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 25-34, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność, Administracja publiczna, Zarządzanie publiczne
Human Resources Management (HRM), Effectiveness, Public administration, Public governance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki administracji publicznej i implikacje odmienności organizacji biznesowych i publicznych dla zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Artykuł opisuje także koncepcję Nowego Zarządzania Publicznego i przedstawia krytyczne komentarze na temat tego podejścia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the specificity of public administration and implications of differences between public and business organizations on HRM. The article also presents the idea of New Public Management and critical comments on this concept. The main conclusion of the paper is that public administration has to be functioning in a different way to business organizations, also in the field of HRM. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adonis A. (2011), Public service entrepreneurs, [http://www.ethosjournal.com].
 2. Bao Ch. (2009), Comparison of public and private sector managerial effectiveness in China. A three parameter approach, "Journal of Management Development", vol. 28, nr 6.
 3. Demmke Ch. (2005), Are Civil servants different because they are civil servants?, EIPA, Luksemburg.
 4. Długosz D. (2005), Kadry w Administracji Publicznej, [w:] J. Hausner (red.), Administracja Publiczna, PWN, Warszawa.
 5. Eyraud F. (2005), Notes on pay in the civil service in industrialised countries, Międzynarodowa Organizacja Pracy.
 6. Houston D.J. (2000), Public service motivation: a multivariate test, "Journal of Public Administration Research and Theory", vol. 10, nr 4, s. 713-728.
 7. Hensel P. (2010), Przyczyny popularności Nowego Zarządzania Publicznego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4.
 8. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 9. OECD (2008), The State of the Public Service, OECD.
 10. OECD (2009), Measuring Government Activity, OECD.
 11. Poor J., Plesoianu G. (2010), Human resource management under change in the Romanian civil service in an international context, "Employee Relations", vol. 32, nr 3, s. 281-309.
 12. Perry J.L, Wise L.R. (1990), The motivational bases of public service, "Public Administration Review", maj-czerwiec.
 13. Rostkowski T., Zieliński W. (red.) (2008), Wartościowanie Pracy w Służbie Cywilnej, Wolters Kluwer, Kraków.
 14. Savoye D.J. (2006), What is wrong with the New Public Management, Comparative Public Administration: The Essential Readings, "Research in Public Policy Analysis and Management", vol. 15, s. 593-602.
 15. Schick A. (1998), Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand Reforms, "The World Bank Research Observer", World Bank.
 16. Van Dooren W., Bouckaert G., Halligan, J. (2010), Performance management in the public sector, Rutledge, London, New York.
 17. Zieliński W. (2007), Misja administracji publicznej a motywy inicjowania zmian, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 18. Zieliński W. (2010), Directions of Change in the Civil Service Human Resource Management System, developing, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu