BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żemigała Marcin (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodakowskiej w Warszawie)
Title
Niebezpieczeństwa w świecie menedżera
Hazards in the Manager's World
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 51-60, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Śmierć z przepracowania, Wypalenie zawodowe, Menedżer, Sukces zawodowy, Praca w stresie
Death from overwork (karoshi), Professional burnout, Manager, Career success, Work under pressure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przeanalizowanie współczesnych zagrożeń organizacyjnych, z którymi borykają się menedżerowie. Autor koncentruje się na pięciu niebezpiecznych obszarach, takich jak: przeciążenie informacyjne, toksyczny sukces, praca ekstremalna, wypalenie zawodowe i pracoholizm oraz przepracowanie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the organizational hazards that managers must contend with today. The author concentrates on five danger areas that may serve as a warning to prospective and current managers. Firstly, the profession of manager is packed with stress, where informational overload has become one of the most dangerous stressors of recent years. Secondly, a skyrocketing imperative to strive for success, irrespective of any negative consequences, is causing managers to take the path of "toxic" success. Thirdly, there is the growing readiness among managers to take up "extreme" jobs. Fourthly, an increasing number of managers suffer from "job burnout" as well as work addiction— workaholism. Fifthly—the most tragic consequences—there are cases of death from overwork. Analysis and reflection on this map of managerial hazards facilitates a distancing from changing organizations and their requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown W.S., Lubove R.E., Kwalwasser J. (1994), Karoshi: Alternative Perspective of Japanese Management Style, "Business Horizons", nr 2.
 2. (2005) Current Situation and Challenges of Occupational Safety and Health Activities in Japan, Report of Japan Center for Safety and Health of Working People Regarding the Fourth Item on the Agenda the 93th International Labour Conference, Japan Center for Safety and Health of working People, Tokyo.
 3. Friedman S.D. (2009), Obniżaj poziom stresu, "Harvard Business Review Polska", nr 1.
 4. Gini A. (1998), Working Ourselves to Death: Workaholism, Stress and Fatigue, "Business and Society Review", nr 100/101.
 5. Hameresh D.S., Slemrod J.B. (2008), The Economics of Workaholism: We Should Not Have Worked on This Paper, "B.E. Journals of Economic Analysis & Policy: Contributions to Economic Analysis & Policy", nr 1.
 6. Hewlett S.A., Luce C.B. (2006), Extreme Jobs, The Dangerous Allure of the 70-Hour Workweek, "Harvard Business Review", nr 12.
 7. Kanai A. (2009), Karoshi (Work to Death) in Japan, "Journal of Business Ethics", nr 84.
 8. JK (2007), Rozproszenie uwagi przez e-maile, SMS-y itp., "Zarządzanie na Świecie", nr 6.
 9. Koźmiński A.K. (2008), Koniec świata menedżerów?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 10. Kuc B.R., Żemigała M. (2010), Życie i praca współczesnego menedżera, aspekty teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa.
 11. LaBrosse M. (2008), A manager's guide to less stress, "Employment Relations Today", nr 3.
 12. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. (2007), Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań.
 13. Maslach Ch., Jackson S.E. (1981), The measurement of experienced burnout, "Journal of Occupational Behaviour", nr 2.
 14. Maslach Ch., Schaufeli W.B., Leiter M.P. (2001), Job Burnout, "Annual Review of Psychology", nr 1.
 15. MF (2007), Trzy samobójstwa w Renault wskutek ciągłego stresu, "Zarządzanie na Świecie", nr 3.
 16. Niehouse O.I. (1984), Controlling Burnout: A Leadership Guide for Managers, "Business Horizons", nr 4.
 17. Pearsall P. (2003), Toksyczny sukces, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 18. Schultz D.P, Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
 19. (2005) W stresie szefowie stają się autorytarni, "Zarządzanie na Świecie", nr 10.
 20. (2007) Nadużywanie e-maili, "Zarządzanie na Świecie", nr 2.
 21. (2009) Miliard euro za stres, "Dziennik" z 30 października.
 22. (2009) Samobójstwa we francuskim gigancie, "Dziennik" z 15 października.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu