BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bełkot Andrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Ponowoczesne formy ludyczności : techno
Post-modern Forms of Ludic Character : Techno
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 22, s. 59-69, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Ludyczny wymiar kultury
Keyword
Kultura masowa, Kultura, Socjologia kultury, Postmodernizm, Młodzież
Popular culture, Culture, Sociology of culture, Postmodernism, Youth
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono narodziny oraz rozwój muzyki techno. Sklasyfikowano kulturę techno w tradycyjnym ujęciu gier i zabaw, a także oceniono techno w ramach kultury ponowoczesnej.

Techno is one of the main currents of the modern, and not only mass, but also youth culture, containing and combining in itself the musical phenomenon as well as the ludic and sociological one. The aim of this article is an attempt at recognising this intriguing phenomenon of modern times from the point of view of the study of culture. Due to scanty space for this article, I try to merely outline the problems connected with this subject. I try to suggest some picture and commentary, at the same time asking several questions. It is just the conscious resignation from a detailed analysis for the sake of questions about the cultural context and dimension of the phenomenon described seems to be more interesting and more productive heuristically. Techno is a phenomenon which has many dimensions and meanings, it constantly evolves and transforms, creating new configurations in the tissue of the post-modern world, whose unity, unequivocality gave way to such carnivalised forms of phenomena as the techno discussed here. Questions about the roles, significance and place of this phenomenon in modern culture are inescapably coupled with questions about this culture itself since hybridization and equivocality of cultural spheres become distinct and dominant features of the "post-modern condition". And so the questions when appropriately formulated may be more valuable and may contain more sense than the answers to these questions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bauman Z. (1994), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa: Instytut Kultury.
 2. Caillois R. (1973), Żywioł i lad. Warszawa: PIW.
 3. Finkielkraut A. (1992), Porażka myślenia. Warszawa: NOW.
 4. Grad J. (1997), Zabawa jako zjawisko kulturowe, w: K. Zamiara (red.), Szkice o partycypacji kulturowej, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 5. Huizinga J. (1985), Homo ludens. Warszawa: Czytelnik.
 6. Jameson F. (1998), Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 7. Kerckhove de D. (1996), Powłoka kultury. Odkrywanie elektronicznej rzeczywistości, Warszawa: MIKOM.
 8. Morawski St. (2000), Obraz kultury na przełomie wieków, Przegląd Artystyczno-Uteracki, nr 7-8 (101-102).
 9. Podgórska J. (1997), Technoobrzęd, Polityka, nr l (2070).
 10. Sułkowski B. (1991), Zabawa, w: A. Kłoskowska (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 11. Szahaj A. (1994), Jean Baudrillard - miedzy rozpaczą a ironią, Kultura Współczesna, nr 1(3).
 12. Szlendak T. (1998), Technomania. Cyberplemię w zwierciadle socjologii, Toruń: Graffiti BC.
 13. Turner V. (2002), Czy istnieją uniwersalia widowiskowe w micie, rytuale i teatrze, Konteksty, nr 3-4.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu