BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowska-Nowak Dobrosława (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
"Marketing wartości społecznych" jako metafora społecznej perswazji na przykładzie akcji prośrodowiskowych
Social Values Marketing as a Social Persuasion Metaphor - the Case of Pro-Environmental Programs
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2003, t. 21, s. 31-47, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Marketing wartości społecznych
Keyword
Marketing społeczny, Kampanie społeczne, Zachowania społeczne, Wartości niematerialne
Social marketing, Social campaigns, Social behaviour, Intangible asset
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono pojęcie wartości społecznych oraz przeanalizowano ideę marketingu społecznego i podejścia marketingowego. Podjęto temat marketingu wartości jako metafory, a także przedstawiono modele zachowań prośrodowiskowych. Następnie opisano podejście pragmatyczne, gdzie główny nacisk położony jest na zmianę zachowania w społecznościach.

Comparison of the examples from social marketing, which is conceptually close to social values marketing, with the basic ideas of marketing approach reveals that this term can not be under-stood literally. Social marketing doesn't usually allow for possibility of change in values offered, according to users' needs. Methods of persuasion alone are adjusted to recipients' needs, which means that it is an example of promotion, not marketing, which should not been identified with promotion only. This term should be treated as a social persuasion metaphor. It reflects the change in the way of thinking about the nature of social persuasion process. This new way of thinking can lead to more effective programs promoting social values. The analysis of factors determining pro-environmental behaviours and examples of successful programs yet uncovers that sometimes therapy can be a better metaphor of social persuasion than marketing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997), Psychologia społeczna, Poznań: Zysk i S-ka.
 2. Bernaciak, A., Gaczyk, W.M. (2002), Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 3. Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002), Mind the Gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8, (3), 239-260.
 4. McKenzie-Mohr, D., Smith, W. (1999), Fostering sustainable behavior: An introduction to community-based social marketing, Gabriela Island, B.C: New Society.
 5. Nutley, S., Osborne, S. (1994), The public sector management handbook, Harlow: Longman.
 6. Przybyłowski, K., Hartley, S.W., Kerin, R.A., Rudelius, W. (1998), Marketing, Dom Wydawniczy ABC.
 7. Smith, J.M., Bennett, R. (1992), Several antecedent strategies in reduction of an environmentally destructive behavior, Psychological Reports, 70, 241-242.
 8. Stenberg, R.J. (2001), Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP.
 9. Tomaszewski, T. (1975), Człowiek w sytuacji. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia, Warszawa: PWN.
 10. Weinreich, N.K. (1999), Hands-On Social Marketing: A Step-by-Step Guide, Thousand Oaks, CA: Sagę Publications.
 11. Zolik, E.S., Matese, F.J. (1979), Prompting dog owners to pick up dog droppings, American Journal of Community Psychology, l, 3, 339-351.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu