BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczek Leszek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Czekaj Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Przedsiębiorczość a konkurencyjność na obszarach wiejskich na przykładzie południowej Polski
Enterpreneurship v.s. Competitiveness on Rural Areas in South Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 133-137, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pobudzanie przedsiębiorczości, Obszary wiejskie, Konkurencyjność, Środki pomocowe UE, Studium przypadku, Przedsiębiorczość lokalna
Small business, Stimulation of entrepreneurship, Rural areas, Competitiveness, EU aid funds, Case study, Local entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Company
ICAR
Abstract
Praca jest próbą charakterystyki procesów związanych z uruchamianiem przedsiębiorczości na terenie Polski w tym województwa małopolskiego. Przybliżono w niej najważniejsze problemy, z którymi muszą się zmagać osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą oraz pragnące być w tej działalności konkurencyjnymi w stosunku do podmiotów, które działają już w danej branży. Dokonano ponadto ogólnej charakterystyki średniej firmy działającej na terenie Małopolski w celu przybliżenia przynajmniej jednego z problemów, któremu muszą stawić czoło małopolscy przedsiębiorcy.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to present processes, changes, development level and dynamics of changes in enterprises in South Poland. The researches based on the data gathered from a company which contested for money from European Union programs. This money was allocated to purchasing new machines in that company. The paper presents also data which show, that small and medium initiatives accounted many different kinds of problems, such as: bureaucracy, very complicated regulations and lack of high qualification among the employees.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K. 2008: Fundusze zalążkowe w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW. nr 65, 86.
  2. Czerniak K. 2004: Przestrzenne studium przedsiębiorczości w województwie małopolskim w ujęciu statystycznym. Praca magisterska, Uniwersytet Rolniczy, Kraków.
  3. Gaweł M. 2008: Problem wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju małej przedsiębiorczości na przykładzie firmy ICAR. Praca magisterska. Uniwersytet Rolniczy. Kraków.
  4. Lemanowicz M. 2005: Organizacje i grupy producentów szansą na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. SGGW, Warszawa. 10.
  5. Skawińska E. (red.) 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 85.
  6. Żmija J. 1999: Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Wydawnictwo "Czuwajmy". Kraków. 135.
  7. http://www.een.tarr.org.pl/biuletyn/files/b.2007.08.pdf z. 23.04.2008 r.
  8. htp://www.egospodarka.pl/25571, Biurokracja-głownym-problemem-przedsiebiorstw, 1,39,1 .html 15.04.2008.
  9. http://www.rzeczpospolita.pl/spon/talento/t1.html 15.04.2008.
  10. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_warunki_powstania_dzialania przedsiębiorstw 2001 -2005.pdf 15.04.2008.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu