BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golka Marian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Społeczno-kulturowe oddziaływania zabawy
Social and Cultural Influence of Play
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 22, s. 33-44, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Ludyczny wymiar kultury
Keyword
Zachowania społeczne, Kultura, Socjologia kultury, Socjologia grup społecznych
Social behaviour, Culture, Sociology of culture, Sociology of social groups
Note
summ.
Abstract
Wielu socjologów, psychologów i pedagogów (choć oczywiście bez nawiązania do określenia "ludzie zabawy") podkreśla rolę zabaw w życiu człowieka -szczególnie zabaw odbywanych w dzieciństwie i młodości, których skutki widać jednakowoż przede wszystkim w dorosłym życiu jednostki. Już najwcześniejsi teoretycy zabawy (H. Spencer, K. Gross, J. Sully i inni), jeżeli nie wprost, to pośrednio przyznawali zabawom dzieci ogromne znaczenie w nabywaniu umiejętności społecznych. Później społeczno-kulturowe aspekty zabawy stawały się nieraz zwornikami wielu teorii zabawy, a przynajmniej były przywoływane jako istotne mechanizmy uspołeczniania dziecka albo jako przejawy społecznego funkcjonowania człowieka dorosłego.(fragment tekstu)

In this article the author touches upon some problems that are fundamental for understanding of the phenomenon of play and does it on the basis of a wide survey of literature of the subject, taking into account the classical theories. The author also puts in order the questions of definitions and presents various ways of understanding and analysing play as one of the basic activities of human beings. The author presents theories, that are of key importance for the problem discussed, those of J. Huizinga, R. Caillois, D.B. Elkonin, F. Znaniecki, B. Sułkowski and W. Okoń, directing their analysis to the social and cultural aspects of play. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adomo T.W. (1990), Czy sztuka jest zabawą?, w tegoż: Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, Warszawa.
 2. Bergson H. (1977), Śmiech. Esej o komizmie, przeł. S. Cichowicz, Kraków.
 3. Caillois R. (1973), Ludzie a gry i zabawy, w tegoż: Żywioł i lad, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa.
 4. Cieślikowski J. (1985), Wielka zabawa, Wrocław.
 5. Elkonin D. B. (1984), Psychologia zabawy, przeł. L. Łoś, Warszawa.
 6. Gadamer H.G. (1993), Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa.
 7. Golka M. (2004), Pojmowanie zabawy, w: Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, praca zbiorowa pod red. J. Grada i H. Mamzer, Poznań.
 8. Grad J. (1997), Zabawa jako zjawisko kulturowe, w: Szkice o partycypacji kulturowej, praca zbiorowa pod red. K. Zamiary, Poznań.
 9. Hoffer E. (1952), The Ordeal of Change, New York.
 10. Huizinga J. (1967), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa.
 11. Mead G. H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Z. Wolińska, Warszawa.
 12. Mead M. (1986), Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei, w tejże: Trzy studia, przel. E. Życieńska, Warszawa.
 13. Novella de Luca M. (1999), Horroland. O zabawkach budzących grozę, Forum, nr 4.
 14. Okoń W. (1995), Zabawa a rzeczywistość. Warszawa.
 15. Piaget J. (1951), Play, Dreams and Imitation in Childhood, New York.
 16. Piasecki E. (1922), Badania nad genezą ćwiczeń cielesnych, Poznań.
 17. Riesman D. (1971), Samotny tłum, przeł. J. Strzelecki, Warszawa.
 18. Rifkin J. (200), Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przeł. E. Kania, Wrocław.
 19. Rogers M.F. (2003), Barbiejako ikona kultury, przeł. E. Klekot, Warszawa.
 20. Sułkowski B. (1984), Zabawa. Studium socjologiczne. Warszawa.
 21. Sułkowski B. (1991), Zabawa, w: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, praca zbiorowa pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław.
 22. Sutton-Smith B. (1978), Die Dialektik des Spiels, Schorndorf.
 23. Tatarkiewicz W. (1972), Ani praca, ani zabawa, w tegoż: Droga przez estetyką. Warszawa.
 24. Toeplitz K.T. (1970), W co się bawić?, w tegoż: Mieszkańcy masowej wyobraźni. Warszawa.
 25. Zadrożyńska A. (1983), Homo faber i homo ludens, Warszawa.
 26. Znaniecki F. (1974), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa.
 27. Żygulski K. (1981), Święto i kultura. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu