BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozdowicz Zbigniew (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Nowe ruchy religijne w Europie - wybrane przykłady
New Religious Movements - Selected Examples
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2002, t. 20, s. 43-58, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Religia i religijność Europy
Keyword
Religia, Związki wyznaniowe, Mniejszości religijne
Religion, Religious association, Religious minorities
Note
summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Artykuł poświęcono nowym wyznaniom religijnym, jakie pojawiają się w Europie. Autor grupuje poszczególne wyznania i opisuje je. Są to między innymi: ruch Krysznaitów, wspólnoty Zen, Bahaizm, ruchy kultywujące Science Fiction. Przedstawiono także ruchy religijne nawiązujące do tradycji chrześcijańskiej: Bostoński Kościół Chrystusowy oraz Kościół Zjednoczenia.

In the light of some information found in various kind of studies on new religious movements, which are commonly called sects, today we have to do with a real deluge of such sects and the dangers this phenomenon brings are very serious. This author gives his objections both to the reliability of some of this information and to the too general opinions expressed on these new religious movements. In this author's opinion, there are not only centuries-old firm stereotypes in perceiving this phenomenon, but also shortage of reliable knowledge on the subject. When presenting the selected examples of new religious movements, the author aims to show that this phenomenon is varied and differentiated, that any one-sided opinions and qualifications are basically not possible. First of all, it is necessary to look closer at the cultural conditions of these movements and their ideological messages and also to differentiate them from incidental events, also the ones which involve transgression of law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Barker E. (1997), Nowe ruchy religijne, Kraków
 2. Demoulin H. (1967), The History of Zen Buddhism, New York
 3. Doktor T. (1991), Ruchy kultowe. Psychologiczna charakterystyka uczestników, Kraków
 4. Doktor T. (1999), Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik. Warszawa
 5. Drozdowicz J. (1999), Obraz sekt i nowych ruchów religijnych na łamach tygodnika "Polityka", Zeszyty Filozoficzne nr 7
 6. Ibek M. (1996), Obraz sekt w prasie katolickiej na podstawie wybranych tytułów z lat 1989-1994, Nomos. Kwartalnik Religioznawczy nr 14
 7. Ferdek B. Ks. (1998), Sekty i nowe ruchy religijne, Wrocław
 8. Kapleau P. (1985), Trzy filary zeń. Warszawa
 9. Karczewski L. (1992), Buddyzm japoński i tybetański w Polsce, Przegląd Religioznawczy nr 1/163
 10. Michel A. (1995), Les sectes: état d'urgence, Paris
 11. Pawłowicz Z. Bp (1996), Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk
 12. Podstawowe informacje. Biuletyn Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (1996), Warszawa
 13. Ritchie J. (1994), Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa
 14. Rowiński G., Purzycka M. (1998), Inne niebo czyli w sieci szalonego proroka, Warszawa
 15. Schreiner L., Milddenberger M. (Hg.) (1980), Christus und die Gurus, Stuttgart
 16. Żuk-Łapińska L. (1993), Religia baha'i, Kraków
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu