BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych
A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 844, s. 5-18, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Analiza kosztów i korzyści (AKK), Projekty publiczne, Ekonomia dobrobytu
Cost-benefit analysis (CBA), Public plans, Welfare economics
Note
summ.
Abstract
Już na wstępie artykułu konieczne jest zdefiniowanie perspektywy oceny analizy kosztów i korzyści. Otóż jest to perspektywa nakazująca - poprzez weryfikację podstawy i przesłania owej analizy - na duże ograniczenie jej stosowalności w procesach decyzyjnych sfery publicznej. Celem artykułu jest zatem krytyka samej istoty analizy kosztów i korzyści, a nie jej problemów „technicznych", z natury wtórnych w stosunku do poruszanego zagadnienia. Inaczej mówiąc, przedmiotem zainteresowania nie jest odpowiedź na pytanie, jak najlepiej przeprowadzić analizę, a więc również jakich „błędów w sztuce" należy unikać, ale dlaczego jest ona już w swych założeniach ideą wysoce kontrowersyjną. (fragment tekstu)

Limiting the applicability of cost-benefit analysis in assessing the appropriacy of taking up public projects is determined by both theoretical and ethical considerations. The first is that the principle of compensation and potential improvement in a Pareto sense, which together constitute its conceptual justification, will not necessarily translate into greater social welfare. Second, referring to a willingness to pay leads in the decision process to the privileging of more well-paid groups. Third, the need to monetise all the elements of the analysis leads to ethically dubious valuations of such categories as health, life and environmental protection. Fourth, relying on the actual preferences of individuals is problematic in the assessment of public projects. As a result, the conditions indicate that cost-benefit analysis can serve as only one of many sources of information to be used by a decision-making body, but can in no way constitute the fundamental determining element in the desicion on whether to go forward with a specific public project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergstrom T.C., Benefit-cost in a Benevolent Society, „American Economic Review" 2006, vol. 96, nr 1.
 2. Blackorby C., Donaldson D., A Review Article: The Case against the Use of the Sum of Compensating Variations in Cost-Benefit Analysis, „Canadian Journal of Economics" 1990, vol. 23, nr 3.
 3. Dobrobyt [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, F. Pettit, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 4. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 5. Elster J., Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 6. Elster J., Sour Grapes - Utilitarianism and the Genesis of Wants [w:] Utilitarianism and beyond, red. A. Sen, B. Williams, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 7. Griffin J., Well-being: Its Meaning, Measurement, and Moral Importance, Clarendon Press, Oxford 1986.
 8. Harbergrer A.C., Three Basic Postulates for Applied Welfare Economics: An Interpretive Essay, „Journal of Economic Literature" 1971, vol. 9, nr 3.
 9. Hausman D.M., McPherson M.S., Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 10. Heinzerling L., Ackerman F., Pricing the Priceless: Cost-Benefit Analysis of Environmental Protection, Georgetown University, Washington 2002.
 11. Hicks J.R., The Foundations of Welfare Economics, „Economic Journal" 1939, vol. 49, nr196.
 12. Kaldor N., Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, „Economic Journal" 1939, vol. 49, nr 195.
 13. Kelman S., Cost-benefit Analysis: An Ethical Critique, „Regulation" 1981, vol. 5, nr 1.
 14. Knetsch J.L., The Endowments Effects and Evidence of Nonreversible Indifference Curves, „American Economic Review" 1989, vol. 79, nr 5.
 15. Little I.M.D., The Foundations of Welfare Economics, ^Oxford Economic Papers" 1949, vol. 1, nr 2.
 16. Pollak R.A., Imagined Risks and Cost-benefit Analysis, „American Economic Review" 1998, vol. 88, nr 2.
 17. Samuelson PA., Evaluation of Real National Income, „Oxford Economic Papers" 1950, vol.2, nr 1.
 18. Scitovsky T., A Note of Welfare Propositions in Economics, „Review of Economic Studies" 1941, vol. 9, nr 1.
 19. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, Fundacja im. Stefana Batorego, Wydawnictwo Znak, Warszawa-Kraków 2000.
 20. Sen A., Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory, „Philosophy & Public Affairs" 1977, vol. 6, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu