BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puzio-Wacławik Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Elastyczne formy organizacji pracy oraz przesłanki uelastyczniania rynku pracy w Polsce
Flexible Forms of Labour Organisation and Factors in Making the Polish Labour Market More Flexible
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 844, s. 19-30, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Elastyczność rynku pracy, Elastyczność zatrudnienia, Organizacja pracy
Labour market flexibility, Flexible employment, Work organisation
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera analizę podstawowych zjawisk związanych z wprowadzeniem większej elastyczności na rynku pracy. Przedstawiono analizę deregulacji, którą należy potraktować jako rozwiązanie dla obecnych i przyszłych wyzwań w przekształceniach gospodarczych oraz jako element polityki przyczyniającej się do zmniejszenia bezrobocia. Zaprezentowano również elementy polityki zatrudnienia, z punktu widzenia zwiększenia elastyczności rynku pracy w UE, a także analizę problemów na polskim rynku pracy jako członka UE. Na podstawie miernika elastyczności rynku pracy tzw. indeksu prawnej ochrony zatrudnienia (Employment Protection Legislation – ELP) stwierdzono, że na tle krajów UE polski rynek pracy charakteryzuje się średnim poziomem elastyczności.

The article contains an analysis of the basic phenomena involved in introducing greater flexibility into the labour market. The issue of deregulation is seen here as an objective necessity, as a solution to current and future challenges in economic transformation and as an element of economic policy that will contribute to the reduction of unemployment. The article also presents elements of employment policy from the viewpoint of increasing labour market elasticity in the EU and an analysis of problems on the labour market of Poland as a member of the EU. On the basis of this indicator the conclusion has been drawn that, for an EU country, Poland's labour market is characterised by an average level of flexibility. Flexible forms of labour covered in the Polish labour code are also presented. The final part of the paper looks at conclusions for the Polish economy that may be drawn from the experience of making the country's labour market more flexible, and also from the experience of the other countries of the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Boni M., Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce [w:] Elastyczność i sprawność rynku pracy, Zeszyty BRE Bank - CASE, 2006 nr 87.
 2. Borkowska S., Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 3. Borkowska S., Świat pracy na przełomie wieku, „Polityka Społeczna" 2002, nr 1.
 4. Jerzak M., Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, „Materiały i Studia", Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 5. Kabaj M., Modele przeciwdziałania bezrobociu. Przeszłość i przyszłość [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
 6. Kryńska E., Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich [w:] Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodelski, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Biały stok-Warszawa 2003.
 7. Kwiatkowski E., Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 8. Pisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 9. Puzio-Wacławik B., Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 728, Kraków 2006.
 10. Sadowska-Snarska C., Elastyczne formy pracy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2006.
 11. Standing V. S., Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości w zjednoczonej Europie [w:] Tworzenie zatrudnienia a. restrukturyzacja ekonomiczna, red. S. Golinowska, M. Walewski, CASE, Warszawa 2000.
 12. Wiśniewski Z., Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej. Drogi do sukcesu i nowe wyzwania, „Rynek Pracy" 2000, nr 8.
 13. Wytyczne polityki zatrudnienia, Rada Europy, Dziennik Ustaw Wspólnot Europejskich 2003, nr L 197/13.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu