BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tylec Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rynki hurtowe energii elektrycznej
The Wholesale Electric Energy Market
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 844, s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Energia elektryczna, Rynek energetyczny, Dystrybucja energii elektrycznej, Handel hurtowy
Electric power, Energy market, Electric power distribution, Wholesale trade
Note
summ.
Abstract
Proces reformowania sektora elektroenergetycznego przyniósł szereg nowych rozwiązań w handlu energią, jednym z nich jest hurtowy rynek energii elektrycznej. W artykule przedstawiono złożoność tego rynku oraz wyjaśniono właściwości poszczególnych jego segmentów: rynku bilateralnego, giełdy energii, rynku bilansującego.

The process of reforming the electric power sector has brought about a number of new solutions in the trading of energy, one of which is the wholesale market for electricity. The article presents an overview of the issues, concepts and mechanisms at work in this market. The proper differentiation of sub-markets and transaction types is crucial to the understanding of how electricity markets function. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. EC DG TREN, Electricity Liberalisation Indicators in Europe, OXERA Consulting Ltd, October 2001.
 2. Hunt S., Making competition Work in Electricity, John Wiley & Sons, Inc., New York 2002.
 3. Jaki model rynku energii, red. M. Okólski, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2001.
 4. Malko J., Wilczyński A., Rynki energii - działania marketingowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 5. Michalski D., Krysta B., Lelątko P, Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2004.
 6. Mielczarski W., Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Agencja Rynku Energii SA i Energoprojekt-Consulting SA, Warszawa 2000.
 7. OECD/IEA, Competition in Electricity Markets, 2001.
 8. Szalbierz Z., Spółki dystrybucyjne na rynku energii elektrycznej. Zmiana struktury rynku i procesów zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 9. Toczyłowski E., Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach, Akademicka Oficyna Wydawnicza, wyd. II, Warszawa 2003.
 10. Weron A., Weron R., Giełda energii. Strategie zarządzania ryzykiem, CIRE, Wrocław 2000.
 11. Zerka M., Mechanizmy rynkowe w elektroenergetyce - zagadnienia wybrane, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu