BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solek Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Prawne uwarunkowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Polsce
Legal Issues in Poland's Telecommunications Sector
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 844, s. 97-113, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Telekomunikacja, Rynek telekomunikacyjny, Prawo telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne, Regulacje prawne
Telecommunication, Telecommunication market, Telecommunication law, Telecommunications services, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
W latach 90. zapoczątkowano zmiany prawne, instytucjonalne i regulacyjne w dziedzinie telekomunikacji. Zmiany te miały wprowadzić możliwość konkurencji na tym rynku, zwiększyć dostęp do usług oraz poprawić ich jakość. W artykule przedstawiono cele i podstawowe przepisy, które określają funkcjonowanie tego sektora w prawie wspólnotowym prezentując go jako wyznacznik zmian w polskim prawie telekomunikacyjnym. Na zakończenie omówiono uwarunkowania prawne rozwoju sektora telekomunikacji w Polsce oraz zaproponowano kierunki dalszych zmian prawnych.

Legal and institutional changes initiated in the 1990s in the Polish telecommunications sector were intended to dig it out of the hole it had been in since the end of the second world war. These changes were implemented to introduce competition, increase access to service and improve quality. An important determinant in the changes was EU law on telecom regulation. The article presents the goals and basic regulations that highlight the functioning of the sector in EU law, with the Poland's binding legal rules and regulations governing telecommunications firms examined against this background. The evolution of legal regulations during the transformation are presented along with the responsibilities of the regulating organ and laws concerning the analysis and regulation of the relevant markets in telecommunications. The directions of future legal changes in the sector aimed at, above all, better consumer protection are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, LexisNexis, Warszawa 2002.
 2. Brodecki Z., Gromnicka E., Układ Europejski z komentarzem, Warszawa 2002.
 3. Dornisch D., Dynamika konkurencji w polskim sektorze telekomunikacyjnym: regulacja, prywatyzacja i rozwój multi-sieci [w:] Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, red. B. Błaszczyk, A. Cylwik, Raporty CASE nr 27, Warszawa 1999.
 4. Gąsiewski M., Włodarska M., Traktat akcesyjny - rozwiązania przejściowe [w:] Infrastruktura. Acquis communautaire, red. Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2004.
 5. Infrastruktura - klucz do rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003, http://www.mi.gov.pl/prezentacje/jednostki_dokumenty/l/infrastruktura_klucz_do_rozwoju_ii_l_09_2003.doc (luty 2008).
 6. Kontkiewicz-Chachulska H., Kubasik J., Przemiany w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce po roku 1989 [w:] Studia nad integracją europejską, red. R Jasiński, T. Skoczny, t. 3: Telekomunikacja, Warszawa 1997.
 7. Łobodziński M., Telekomunikacja [w:] Infrastruktura. Acquis communautaire, red. Z. Brodecki LexisNexis, Warszawa 2004.
 8. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, http://pl.wikinews.org/wiki/Nowelizacja_prawa_telekomunikacyjnego (luty 2008).
 9. Resiak A., Polityka telekomunikacyjna [w:] Infrastruktura. Acquis communautaire, Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2004.
 10. Solek A., Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 11. Streżyńska A., Zasada otwartej sieci, „Telecom Forum" 1999, nr 1.
 12. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mt.gov.pl/viewattach.php/id/5f9541c28777811e0327d4609e36ecbf (luty 2008).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu