BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lityńska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej
A Critique of Statism in the Thought of the Economists of the Cracow School
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 844, s. 115-123, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Polityka gospodarcza, Etatyzm, Poglądy ekonomiczne, Teoria polityki gospodarczej, Okres międzywojenny
Economic theory, Economic policy, Statism, Economic views, Theory of economic policy, Inter-war period
Note
summ.
Company
Szkoła Krakowska
Cracow School
Country
II Rzeczpospolita
Abstract
Dyskusje na temat etatyzmu były ważnym elementem poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie polityki antykryzysowej i interwencyjnej państwa w warunkach rozwoju struktur państwowo-monopolistycznych. Przedstawiono etatyzm w polskiej gospodarce w okresie międzywojennym. Zaprezentowano poglądy zwolenników i przeciwników tej polityki, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i opinii ekonomistów Szkoły Krakowskiej.

The article presents the statisisation of the Polish economy in the interwar period along with polemics and discussions of state-owned businesses from that period. The views of the supporters and opponents of statism with particular focus on assessments and opinions of Cracow School economists are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bernadzikiewicz T., Koncern państwowy w Polsce, Warszawa 1938.
 2. Brzeski T., Rolnictwo i polityka agrarna, Warszawa 1938.
 3. Caro L., Solidaryzm, jego zasady, dzieje i zastosowania, Lwów 1931.
 4. Doboszyński A., Gospodarka narodowa, Warszawa 1926.
 5. Drozdowski M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, Warszawa 1963.
 6. Dziewulski K., Spór o etatyzm, Warszawa 1981.
 7. Etatyzm w Polsce, red. A. Krzyżanowski, Kraków 1932.
 8. Giertych J., O wyjście z kryzysu, Warszawa 1938.
 9. Grabowski T., Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski międzywojennej, Warszawa 1963.
 10. Heydel A., Administracyjne obniżanie cen, „Polityka Gospodarcza" 1973, nr 37/38.
 11. Heydel A., Liberalizm wobec polityki i sprawy społecznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1931, t .1.
 12. Hupka J., Konieczność nawrotu ku oszczędnościom, „Czas" 1929, nr 56.
 13. Krzyżanowski A., Bierny bilans handlowy, Kraków 1928.
 14. Krzyżanowski A., Polityka i gospodarstwo, Kraków 1931.
 15. Krzyżanowski A., Socjalizm po wojnie, Kraków 1920.
 16. Landau Z., Tomaszewski J., W dobie inflacji 1918-1923, Warszawa 1967.
 17. Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1999.
 18. Lauterbach S., Gospodarka planowa w Polsce, Kraków 1935.
 19. Memoriał w sprawie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków 1936.
 20. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2000.
 21. Staniewicz W., Przebudowa ustroju rolnego w Polsce, Warszawa 1928.
 22. Wyrobisz S., Etatyzm czy liberalizm., Kraków 1929.
 23. Zagadnienie etatyzmu w Polsce, stenogramy przemówień wygłoszonych na zebraniach u posła Janusza Radziwiła w dniach 12 grudnia 1928 i 10 stycznia 1929 r., Warszawa 1929.
 24. VII Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich w Poznaniu w dniach 3-5 czerwca 1922 roku, Poznań 1922.
 25. Zweig E, Nowa polityka koniunkturalna, „Polityka Gospodarcza" 1937, nr 42.
 26. Zweig F., Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, Lwów 1938.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu