BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiertniak Ryszard (Korpus Zmechanizowany w Krakowie)
Title
Kompetencje menedżera przyszłości w kontekście nowych wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi
Future Manager's Competences in the View of Human Resources Management Challenges
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 35-47, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje kierownicze, Modele zarządzania
Human Resources Management (HRM), Managerial competencies, Management models
Abstract
W pracy podjęto próbę zidentyfikowania umiejętności, które powinien posiadać kierownik szczebla strategicznego w obliczu nowych wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Nakreślono współczesne problemy dotyczące motywacji pracowników oraz decentralizacji sposobów kierowania. W celu zainspirowania menedżerów przyszłości nowoczesnymi modelami zarządzania w artykule przedstawiono model systemu budowania kompetencji oparty na StaffCoachTM oraz przykład przedsiębiorstwa o innowacyjnym sposobie zarządzania personelem - amerykańską firmę W.L. Gore.(abstrakt oryginalny)

The study attempts to identify the skills which a strategic level employee should have when faced with new challenges of human resources management in an organisation. The study outlines current problems concerning employees' motivation as well as deregulation of management methods. In order to inspire managers of the future with modern management models the article presents a model of building competences, based on StaffCoach(tm) as well as an example of an enterprise with an innovative method of staff management - the American company W.L. Gore.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen D. 2008. Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań. Gliwice: Helion. ISBN 83-246-0149-X.
 2. Boston Consulting Group [BCG]. 2006. The Manager of the 21st Century - 2020 Vision. BCG [onli-ne]. [dostęp: 2009-02-11]. Dostępny w Internecie:
 3. Boston Consulting Group [BCG]. 2008. Creating People Advantage, How to Address HR Challenges • Worldwide Through 2015. BCG [online, dostęp: 2009-02-11]. Dostępny w Internecie:
 4. Buhler P. 2007. Zarządzanie. Gliwice: Helion. ISBN 83-7197-738-7.
 5. Grupa Lizbońska. 1996. Granice konkurencji. Warszawa: PFPK-Poltext. ISBN 83-86890-11-8.
 6. Hamel G. 2008. Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Lublin: Red Horse. ISBN 9788360504543.
 7. Hawrysz L. 2008. Wizerunek wiosny, menedżerowie o sobie. Referat z konferencji Katedry Procesów Zarządzania UEK nt: Zarządzanie rozwojem firmy w społeczeństwie informacyjnym. Polańczyk.
 8. Holliday H. 2007. Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespól. Gliwice: Helion. ISBN 83-246-0167-8.
 9. Katz L. 1974. Skills of an Effective Administrator. Boston. Harvard Business Review Article (Clas-sic). 74509.
 10. Mikuła B. 2007. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin ISBN: 978-83-7251-707-4.
 11. Penc J. 2005. Rola i umiejętności menedżerskie. Warszawa: Difin. ISBN 8372515123.
 12. Sadler Ph. 1997. Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Kraków: WPSB. ISBN 83-85441-54-9.
 13. Smółka P. 2007. Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera. Gliwice: Helion. ISBN978-83-246-0740-2.
 14. Taylor B. 2008. In 2009, Match the Urge to Purge with Zest to Invest. [online]. Boston: Harvard Business Publisher [dostęp: 2009-02-11]. Dostępny w Internecie:
 15. Wawrzyniak B. 1999. Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltex. ISBN 8386890630.
 16. W.L. Gore & Associates. 2007. Our Culture [online, dostęp: 2008-11-14]. Dostępny w Internecie: http://www.gore.com/en_xx/aboutus/.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu