BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztajer Sławomir (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Mircea Eliade : struktura i dialektyka hierofanii
Mircea Eliade : the Structure and Dialectics of Hierophany
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2002, t. 20, s. 161-175, bibliogr. 34 poz.
Issue title
Religia i religijność Europy
Keyword
Religia, Filozofia, Filozofia człowieka
Religion, Philosophy, Human philosophy
Note
summ.
Eliade Mircea
Abstract
Sylwetka Mircei Eliadego nie jest obca polskiemu czytelnikowi, któremu permanentnie dostarcza się coraz to nowych tłumaczeń jego dzieł. Podobnie jak kilka dekad temu na Zachodzie, dziś w Polsce Eliade stal się autorem modnym, zdobywającym rzesze czytelników. Moda taka była i jest nie tylko odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie na bardziej "uduchowione" i uwzględniające obce tradycje kulturowe dzieła humanistyczne, ale także wzięła się stąd, że celem samego autora było dotarcie do przeciętnego przedstawiciela naszej kultury. (fragment tekstu)

This article is dedicated to the methodological aspects of Mircea Eliade's writings. The author is interested first of all in the contribution of the Rumanian scholar of religious problems into the antireductionist approach to religion. Antireductionism is understood here as a conviction that religion or its certain component - usually the religious subject or religious experience - constitutes a peculiar reality which cannot be reduced to anything else, and in particular a reality which cannot be reduced to other domains of human culture. Studies of Eliade's work lead us to a conclusion that his antireductionism is multidimensional as it concerns the five aspects which follow: ontological, epistemological, methodological, semantic and existential. It also constitutes a development and perfection of similar conceptions which appeared earlier and is combined with a certain worldview which is defined by the name of new humanism. Eliade's history of religion is not simply a science which studies religious facts, but a tool for the realisation of an all-human worldview which is to be a remedy for the crisis of modern culture. Its task does not end with the description and explanation of religious phenomena. History of religion, which is an original combination of phenomenology and hermeneutics of religious facts endeavours also at understanding of facts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Allen D. (1972), Mircea Eliade's Phenomenological Anaiisys of Religious Experience, Journal of Religion, 52
 2. Allen D. (1978), Structure and Creativity in Religion. Hermeneutics in Mircea Eliade's Phenomenology and New Directions, The Hague
 3. Barbosa da Silva A. (1982), The Phenomenology of Religion as a Philosophical Problem, Uppsala
 4. Bianchi U. (1975), The History of Religions, Leiden
 5. Caillois R. (1995), Człowiek i sacrum, Warszawa
 6. Dudley G. III (1977), Religion on Trial. Mircea Eliade & His Critics, Philadelphia
 7. Eliade M. (1959a), The Sacred and the Profane, New York
 8. Eliade M. (1959b), Methodological Remarks on the Study of Religious Symbolism, [w:] Eliade M., Kitagawa J., The History of Religions: Essays in Methodology, Chicago
 9. Eliade M. (1968), Comparative Religion; Its Past and Future, [w:] Walter J. and Ong J.S. ed., Knowlegde and The Future of Man, New York
 10. Eliade M. (1989, 1991), Pamiętniki, t. 1-2, Kraków
 11. Eliade M. (1990), Religia, literatura, komunizm. Dziennik emigranta (1945-1969), Londyn
 12. Eliade M. (1992), Próba labiryntu. Rozmowy z Claudem-Henri Rocqetem, Warszawa
 13. Eliade M. (1993), Mit, sacrum, historia, Warszawa
 14. Eliade M. (1997), W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa
 15. Eliade M. (1998a), Aspekty mitu, Warszawa
 16. Eliade M. (1998b), Obrazy i symbole. Warszawa
 17. Eliade M. (1999a), Mity, sny i misteria, Warszawa
 18. Eliade M. (1999b), Dziennik indyjski. Warszawa
 19. Eliade M. (1999c), Sacrum iprofanum, Warszawa
 20. Eliade M. (2000a), Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. Warszawa
 21. Eliade M. (2000b), Traktat o historii religii. Warszawa
 22. Fenton J.Y. (1970), Reductionism in the Study of Religions, Soundings, 53, no. l
 23. Kołakowski L. (2000), Mircea Eliade: religia jako paraliż czasu, [w:] Eliade M., Traktat o historii religii. Warszawa
 24. Małachowski A. (1999), Objawiające się, sacrum, Wrocław
 25. Margul T. (1961), Eliade jako teoretyk świętości i mitu. Euhemer, 5
 26. Margul T. (1982), Metody i kierunki w badaniach nad religiami, Kraków
 27. Pettazzoni R. (1959), The Supreme Being: Phenomenological Structure and Historical Development, [w:] Eliade M., Kitagawa J.. The History of Religions: Essays in Methodology, Chicago
 28. Petterson O.. Akeberg H. (1982), Interpreting Religious Phenomena. Studies with Reference to the Pheaomenology of Religion, Stockholm
 29. Rassmusen D. (1968), Mircea Eliade Structural Hermeneutics and Philosophy, Philosophy Today, 12, no. 2
 30. Rega A. (2001), Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego, Kraków
 31. Rennie B.S. (1996), Reconstructing Eliade: Making Sense of Religion, New York
 32. Tokarski S. (1976), Drugi Renesans. Eliadowska teoria dialogów międzykulturowych, Kultura i Społeczeństwo, XX, nr l
 33. Tokarski S. (1984). Eliade i Orient, Wrocław
 34. WernerW. (1999), Eliadego poszukiwania historii i znaczenia religii, Historyka, t. XXIX, s. 107-112
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu