BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Biznesy rodzinne źródłem bogactwa narodów? : wnioski z badań empirycznych family business w Polsce
Family Businesses as a Source of Wealth of Nations? : Conclusions from Empirical Research
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 504-518, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Badania naukowe
Family-owned business, Enterprise management, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Problematyka biznesów rodzinnych stała się coraz bardzie popularna w ostatnich latach. W związku z popularnością przedsiębiorstw rodzinnych, przedstawiono wyniki badań na temat charakterystyki zarządzania firmą rodzinną w Polsce. Badania przeprowadzono w latach 2004 i 2005 na próbie 40 podmiotów gospodarczych. Badano m.in.: źródła funduszy założycielskich, ilość właścicieli, relacje rodzinne, wizje przedsiębiorstwa w przyszłości, styl kierowania oraz relacje z pracownikami.

The issue of family business has become more and more significant in the last decade, both in the theory and practice of management sciences. The article presents conclusions from the research on characteristics of family business management in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Astrachan J.H., Astrachan В.M., Family business: The challenges and opportunities of intereprofessional collaboration, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, IL Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 2. Bell D., The break-up of family capitalism, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 3. Chrisman J.J., Chua J.H., Sharma P., Current Trends and Future Directions in Family Business Management Studies: toward a theory of the family firm, Coleman White Papers, Internet, 2003.
 4. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń-Łódź 2005.
 5. Donckels R., Frohlich E., Are family business really different?, "Family Business Review" 1991 nr 4.
 6. Donnelley R.G., The family business, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 7. Feltham T.S., Feltham G., Barnett J.J., Are Canadian family businesses ready for succession?, Internet, http//www.
 8. Frey U. i in., Family business in Switzerland: significance and structure, Internet, http//www.
 9. Hatch M.J., Irony and the social construction of contradiction in the humor of a management team, "Organisation Studies" 1997.
 10. Haywdrd S., Managing the Family Business in the UK, Stoy Hayward, London 1990.
 11. Heck R.K.Z., Trent E.S., The prevalence of family business from a household sample, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 12. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 13. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 14. Moscatello L., The picarins want you, "Family Business Magazine" 1990 (February).
 15. Rosen M., Coming to the terms with the field: understanding and doing organizational ethnography, "Journal of Management Studies" 1991 nr 28.
 16. Shanker M.C., Astrachan J.H., Myths and realities: family businesses' contribution to the US economy - a framework for assessing family business statistics, "Family Business Review" 1996 vol. 9 nr 2.
 17. Sharma P., Christman J.J., Chua J.H., Strategic management of the family business: past research and future challenges, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 18. Smircich L., Studing organisations as cultures, [w:] G. Morgan, Beyond Method: Strategies for Social Research, Beverly Hills-London-New Delhi 1983, s. 160-172.
 19. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu