BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Jacek (Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego)
Title
O sprzedaży wiedzy w firmie szkoleniowej i dyfuzji standardów
On Selling Knowledge in a Training Company and the Spread of Standards
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 629-645, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Systemy z bazą wiedzy, Szkolenia, Ośrodki szkolenia, Klient
Knowledge, Knowledge management, Knowledge based systems, Training, Training centers, Customer
Note
summ.
Abstract
Zwrócono uwagę na mechanizmy, które czynią z klientów firm szkoleniowych brokerów wiedzy. Scharakteryzowano problem niepewności panujący na rynku konsultingu organizacyjnego, do którego należą firmy szkoleniowe. W kontekście zarządzania wiedzą wskazano wyzwania stojące przed organizatorami systemów gromadzenia wiedzy w firmach konsultingowych. Na przykładzie firmy szkoleniowej opisano system gromadzenia wiedzy. Przedstawiono główne dylematy związane ze sprzedaży wiedzy, a także wypracowane mechanizmy radzenia sobie z płynącymi z niego zagrożeniami. Omówiono również źródła i sposoby przenikania wiedzy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rynku szkoleń.

Descriptions of the mechanisms of the knowledge management need to consider the specifics of the various segments of the professional services. An example from a soft skills training company is used to describe the company's knowledge system and how it differs from the knowledge system of a consulting company described in [16]. Examples of training programmes are shown, to illustrate two types of knowledge-based income generation. In the first, knowledge data-bases are used to lower the cost of operational activity. In the second, a new product for the client is created, through giving him access to the training company's knowledge database. The dilemma of how to sell training modules, which the client's internal trainers are to conduct for the client's employees, and how to protect this knowledge from spreading to other companies, is described. The solution to this dilemma may be the reason why there is a pressure to create fashions in the consultancy market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bresnen M., Goussevskaia A., Swan J., Innovation in project-based organizations, "Organization Studies" 2003 vol. 25 nr 9.
 2. Darr A., Talmud I., The structure of knowledge and seller-buyer networks in market for emergent technologies, "Organization Studies" 2003 vol. 24 nr 3.
 3. Fincham R., The consultant-client relationship: critical perspectives on the management of organizational change, "Journal of Management Studies" 1999 vol. 36 nr 3.
 4. Fosstenloekken S.M., Loewendahl B.R., Revang O., Knowledge development through client interaction: a comparative study, "Organization Studies" 2003 vol. 24 nr 6.
 5. Glückler J., Armbrüster T., Bridging uncertainty in management consulting: the mechanisms of trust and networked reputation, "Organization Studies" 2003 vol. 24 nr 2.
 6. Gordon J., Making Knowledge Management Work, "Training" 2005 vol. 42 nr 8.
 7. Kuncewicz К., Knowledge Management: Development, Diffusion and Rejection, WN WZUW, Warszawa 2004.
 8. Luttwak E" Turbokapitalizm, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 9. Morawski M., Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Perechuda K., Jakościowe kreowanie wiedzy - podejście japońskie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Perechuda K" Stosik A., Zarządzanie wiedzą w małej firmie, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, ML. Owoc, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 975, Wrocław 2003.
 12. Pfeffer J. Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 13. Probst G., Raub S., Romhardt К., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Robertson M., Scarbrough H., Swan J., Knowledge creation in professional service firms: institutional effects, "Organization Studies" 2003 vol. 24 nr 6.
 15. Sprzedaż usług szkoleniowych w Polsce, Raport Data Group, Warszawa, kwiecień 2003.
 16. Werr A., Stjernberg T., Exploring management consulting firms as knowledge systems, "Organization Studies" 2003 vol. 24 nr 6.
 17. Woźniak J., Kryteria oceny jakości usługi szkoleniowej, [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. S. Makarski, URz, Rzeszów 2005.
 18. Woźniak J., Oportunizm w projektach opartych o wiedzą, [w:] Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, tom 2, red. I. Hejduk, L. Ciborowski, Wyd. AP, Siedlce 2005.
 19. Woźniak J., O efektywnej sprzedaży wiedzy w firmie szkoleniowej, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz , "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. VII, z. 1, Łódź 2006a.
 20. Woźniak J., Zarządzanie wiedzą w firmie szkoleniowej, Wyd. OWSIiZ, Olsztyn 2006b.
 21. Woźniak J., Szkolenia jako narzędzie rozwoju kadr (praca habilitacyjna - w przygotowaniu).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu