BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Breza Marzena (Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie)
Title
Ewolucja polskiego systemu kursu walutowego w procesie integracji monetarnej
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 23-29, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Integracja monetarna, Integracja monetarna Europy, Kurs walutowy, Systemy kursu walutowego
Monetary integration, European monetary integration, Exchange rates, Exchange rate regime
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie na konsekwencje stosowania systemów kursu walutowego dla gospodarki przy wykorzystaniu doświadczeń państw ostatnich lat dla wyjaśnienia możliwych następstw dla polskiej makrogospodarki przystąpienia do mechanizmu kursowego ERM II. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Annual Report ECB 2002, ECB, Frankfurt 2003.
 2. Coricelli R, Systemy kursowe przy dochodzeniu do UW. Niektóre argumenty na rzecz wczesnego wprowadzenia euro, Uniwersytet w Sienie, 2001.
 3. ECB Statistics Pocket Book, March 2005.
 4. Ekonomski indikatorji mednarodnego okolja, Bańka Slovenije, Februar 2005.
 5. Kozamernik D., The ERMII Issues - an interpretation of the Slovenian approach, Bank of Slovenia 2004.
 6. Monetary Policy Report, Bank of Slovenia, October 2004.
 7. Montly Biulettin, ECB, Frankfurt, September 2004.
 8. Montly Biulettin, ECB, Frankfurt, December 2004.
 9. Montly Biulettin, ECB, Frankfurt, March 2005.
 10. Polański Z., Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90.: stabilizacja, konkurencyjność i przepływy kapitału, materiały na konferencje "Bilans płatniczy Polski - wyzwania, zagrożenia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 11. Polański Z., System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Polityka pieniężna cele, strategie i instrumenty, red. W. Przybylska-Kapuścińska, AE Poznaniu, Poznań 2002.
 13. Słowenia, gospodarka i strategia rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu