BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurkowska Aleksandra (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Motywy i konsekwencje ekspansji banków na rynki zagraniczne
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 71-83, wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Banki, Banki zagraniczne, Inwestycje w bankowości, Strategia banku, Inwestycje zagraniczne
Banks, Foreign bank, Banking investments, Banking strategy, Foreign investment
Abstract
Na początku artykułu przedstawiono rolę banków zagranicznych w Argentynie, w krajach rejonu basenu Pacyfiku, na rynku australijskim oraz w Portugalii. Następnie krótko opisano związki pomiędzy inwestycjami w sferę realną i w sektor bankowy. Na koniec omówiono strategie działania banków zagranicznych na polskim rynku, przyczyny wejścia zagranicznych banków do Polski oraz polskich banków na rynki zagraniczne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beleza L.M., Portugalskie doświadczenia w restrukturyzacji i prywatyzacji banków, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa i BRE Bank, Warszawa 2001.
 2. Bhattacharaya J., The Role of Foreign Banks in Developing Countries: A Survey of the Evidence, Cornell University, Mimeo 1993.
 3. Buch C.M., Golder S.M., Foreign versus domestic banks in Germany and the US: a tale of two markets?, "Journal of Multinational Financial Management" 2001, No 11.
 4. Clarke G.R.G., Cull R., D'Amato L., Molinari A., The Effect of Foreign Entry on Argentina's Domestic Banking Sector, "Policy Research Working Paper", August 1999, No 2158, The World Bank Development Research Group, Regulation and Competition Policy and Finance.
 5. Claessens S., Demirguc-Kunt A., Huizinga H., How does foreign entry affect domestic banking markets?, "Journal of Banking & Finance" 2001, No 25.
 6. Demirguc-Kunt A., Huizinga H., Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence, "World Bank Economic Review" 1999, No 13 (2).
 7. Kaczor A., Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 8. Kindleberger Ch.P., American Business Abroad, Yale University Press, New Haven 1969.
 9. Kindleberger Ch.P., International Banks as Leaders or Followers of International Business, "Journal of Banking & Finance" 1983, No 7.
 10. Konopielko Ł., Foreign Banks' Entry into Central and East European Markets: Motives and Activities, "Post--Communist Economies" 1999, Vol. 11, No 4.
 11. Kowalski T., Banki w Polsce a perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, "Bank" 2002, nr 3.
 12. McFadden C., Foreign Banks in Australia, The World Bank, Mimeo 1994.
 13. Pigott Ch.A., Pigott C.A., Financial reform and the Role of Foreign Banks in Pacific-Basin Nations, w: Financial Policy and Reform in Pacific-Basin countries, ed. H.S. Cheng, Lexington Books, Lexington 1986.
 14. Terrell H.S., The Role of Foreign Banks in Domestic Banking Markets, w: Financial Policy and Reform in Pacific-Basin Countries, red. H.S. Cheng, Lexington Books, Lexington 1986.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu