BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymarczyk Jerzy
Title
Unia Europejska - Japonia : przeciwnicy czy partnerzy?
European Union and Japan : Opponents or Partners?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (2), 1997, nr 730, s. 92-102
Keyword
Handel międzynarodowy, Wymiana handlowa, Stosunki handlowe, Relacje partnerskie
International trade, Trade exchange, Trade relations, Partner relationships
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Japonia
Japan
Abstract
Protekcjonistyczne zachowania Europy wobec Japonii datuję się od lat trzydziestych, kiedy to Japonia - będąc wówczas krajem rozwijającym się - usiłowała walczyć ze światową depresją gospodarczą sprzedając tanie zegarki po cenach dumpingowych. I chociaż kraj ten wyrósł w międzyczasie na drugą potęgę gospodarczą świata, a jej aktualna oferta eksportowa obejmuje nowoczesne, nasycone technologią i cieszące się dużym popytem na rynku światowym produkty, zasiana wówczas nieufność pozostawiła trwałe ślady. Dzisiaj jest ona w dalszym ciągu podsycana przez silną asymetrię na niekorzyść Unii Europejskiej (UE) zarówno w dziedzinie handlu i inwestycji, jak technologii. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwuje się jednak znaczną poprawę wzajemnych stosunków. Zlikwidowano szereg barier handlowych, przez co rynki obu krajów stały się bardziej otwarte. Czy można w takim razie mówić o początku prawdziwego partnerstwa, które w niezbyt odległej perspektywie doprowadzi do zniwelowania nierównowagi istniejącej w wymianie gospodarczej między UE a Japonią? W artykule podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie. (fragment tekstu)

The author presents the development of trade exchange between European Community and Japan. It is characterized by Europe's trade deficit that started to grow at the beginning of sixties. Japan's domination is still more remarkable in the capital movement.
Premises to develop more cooperative relations are being currently created by some political activities, the international trade liberalization and certain Japanese undertakings to confine the trade asymmetry. It is, however, quite unlikely to expect Europe's trade deficit vis-a-vis Japan to tall substantially in the next few years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drifte R.: Japan: Von der writschaftlichen zur politischen Supermacht. "Europa Archiv" 1994, Folge 2, s. 54.
  2. Maruo S.: Die Beziehungen zwischen Japan und der EG. [w:] Die EG in der Weltwirtschaft. Baden-Baden 1987, s. 208.
  3. Preisinger-Monloup M.: Vom Gegner zum Partner. "Europa Archiv" 1994, Folge 13-14, s. 375.
  4. Rymarczyk J.: Protekcjonizm w teorii ekonomii iw polityce handlowej EWG. Wrocław: AE 1992. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 629.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu