BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Stymulatory rozwoju małych przedsiębiorstw w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego
Stimulators of Development of Small Enterprises in the Period of Unsteady Economic Growth
Source
Marketing i Rynek, 2011, nr 7, s. 2-7, tab.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc publiczna, Współpraca przedsiębiorstw, Postęp techniczny, Rozwój technologii informacyjnej, Systemy informatyczne, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business, Public aid, Enterprises cooperation, Technical progress, Information technology development, Computer system, Economic development and small business
Note
summ.
Abstract
W warunkach dynamicznych i często nieprzewidywalnych zmian na rynku rośnie znaczenie działań stymulujących przedsiębiorczość oraz rozwój przedsiębiorstw. W artykule dokonano oceny pomocy publicznej dla małego i średniego biznesu oraz wykazano, że rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz budowa zaufania i współpraca firm różnej wielkości mogą być ważnymi czynnikami stymulującymi przedsiębiorczość i rozwój małych firm. (abstrakt oryginalny)

Under the conditions of dynamic and often unforeseeable changes in the market, there is growing importance of the actions stimulating entrepreneurship and development of enterprises. In her article, the author made an assessment of the public assistance for small and medium business as well as she pointed out that development of ICT and collaborates different size firms might be important factors stimulating entrepreneurship and development of small firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza sektora ICT w Polsce, ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, kier. nauk. R. Nowacki, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2010, s. 20.
  2. R. Boruc, Fuzja na szczycie szansą dla niezależnych detalistów, "Poradnik Handlowca" 2011, nr 2.
  3. Handel tradycyjny to wielka siła, "Wiadomości Handlowe" 2009, nr 7.
  4. W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaut, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 23.
  5. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2010, Bank PEKAO SA, Warszawa 2010, s. 67.
  6. A. Skowronek-Mielczarek, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a możliwości wykorzystania publicznego wsparcia. W: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu. Księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr hab. Mariana Strużyckiego, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 156-167.
  7. Stworzyć alternatywę dla rynkowych gigantów, "Poradnik Handlowca" 2011, nr 2.
  8. Ten rok będzie przełomowy, "Poradnik Handlowca" 2011, nr 2.
  9. J. Zawistowski, P. Bartkiewicz, Ocena wpływu spójności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2011.
  10. http://ebusiness.pl/aktualnosci/uslugi-online-zyskuja-na-popularnosci-w-segmencie-msp/
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu