BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwajca Danuta (Politechnika Śląska)
Title
Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy?
It is Possible to Manage the Corporate Reputation Effectively?
Source
Marketing i Rynek, 2011, nr 7, s. 8-13, rys.
Keyword
Wizerunek pracodawcy, Wartości niematerialne, Ocena przedsiębiorstwa
Employer branding, Intangible asset, Evaluation enterprises
Note
summ.
Abstract
Reputacja firmy jest tym, co myślą o niej różne grupy interesariuszy. Jest czymś ulotnym, amorficznym, podatnym na uszkodzenia, trudnym lub wręcz niemożliwym do utrzymania pod kontrolą. Powstaje więc pytanie, czy można skutecznie zarządzać reputacją? G. Honey sugeruje, że należałoby raczej mówić o zarządzaniu ryzykiem reputacji rozumianym jako luka między oczekiwaniami interesariuszy a działaniami przedsiębiorstwa. Firma może bowiem wpływać na owe oczekiwania, jak również świadomie sterować swoimi działaniami służącymi ich spełnianiu. (abstrakt oryginalny)

Corporate reputation is what they think about her various stakeholder groups. It is something volatile, amorphous, easily compromised, difficult or even impossible to control. So the question is whether you can successfully manage reputation? G. Honey suggests that one should rather talk about the management of reputation risk, defined as the gap between the expectations of stakeholders about company activities. The company may indeed affect these expectations, as well as consciously take control of their actions for their meeting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2003, s. 17.
  2. P.K. Chaney, K.L. Philipich, Shredded Reputation. The Cost of Audit Failure, Working Paper 2003, Vanderbilt University. Cyt. za: F. Krawiec, Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Difin, Warszawa 2009, s. 57.
  3. Ch.J. Fombrun, C.B.M. van Riel, The Reputation Landscape, "Corporate Reputation Review" 1997, No. 1-2.
  4. "Fortune", 22.03.2010.
  5. R.F. Hartley, Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki, Helion, Gliwice 2004, s. 239-252.
  6. G. Honey, A Short Guide to Reputation Risk, Gower Publishing Limited, England-USA 2009, s. 2-8.
  7. F. Krawiec, Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Difin, Warszawa 2009, s. 54.
  8. J. Law, P.C. Kalafut, Invisible Advantage - How Intangibles are Driving Business Performance, Perseus Publishing 2002.
  9. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 69-70.
  10. Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej: Huragany uderzyły w kurs akcji BP, Forsal.pl, 25.06.2010.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu