BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzycka Anna M. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sagan Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Pomiar najlepszych praktyk marketingowych
Best Marketing Practices Measurement
Source
Marketing i Rynek, 2011, nr 7, s. 20-23, rys.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Badanie satysfakcji, Praktyka marketingu
Balanced Scorecard (BSC), Satisfaction research, Marketing practice
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była analiza możliwości pomiaru najlepszych praktyk biznesowych w marketingu. Na postawie badań literaturowych zidentyfikowano następujące sposoby możliwe do zastosowania: strategiczną kartę wyników, badanie satysfakcji klienta, pomiar efektywności działań marketingowych oraz podejście sektorowe. Na zakończenie autorzy zaproponowali procedurę pomiaru najlepszych praktyk marketingowych, uwzględniającą wcześniejsze rozważania na ten temat. (abstrakt oryginalny)

This paper analyses the possibilities of the measurement of the Best Business Practices in marketing. Based on research present in the literature the following indicators have been identified: Strategic Balanced Scorecard, examination of customer’s satisfaction, measurement of marketing effectiveness and sector approach. The article ends with author’s proposition how to modify existing procedures measuring the Best Practices in marketing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Balanced Scorecard a identyfikacja i pomiar najlepszych praktyk, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH, Warszawa 2008.
  2. M. Düssel, Marketing w praktyce, BC Edu, Warszawa 2009, s. 377.
  3. O.O. Ehinlanwo, M. Zairi, Best Practice in The Car After-sales. An Empirical Study of Ford, Toyota, Nissan and Fiat in Germany, "Business Process Re-Engineering & Management Journal" 1996, No. 3, http://proquest.umi.com
  4. Handbuch Kundenmanagement, A. Töpfer (red.), Springer, Berlin 2008, s. 441.
  5. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001, s. 28.
  6. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania, T. Żabińska, L. Żabiński (red.), AE, Katowice 2007, s. 159.
  7. Markenmanagement. Mit Best Practice-Fallstudien, H. Meffert, Ch. Burmann, M. Koers (red.), Gabler, Wiesbaden 2002, s. 475-670.
  8. A. Schröder, Spitzenleistungen im F&E-Management, Verlag Moderne Industrie, Landsberg-Lech 2000.
  9. J. Sterne, Best Practice. Measuring Marketing Effectiveness, Synergex 2003, www.synergex.com
  10. D. Woodburn, Engaging Marketing in Performance Measurement, "Measuring Business Excellence" 2004, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu