BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozielski Robert (Uniwersytet Łódzki; Questus - Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing)
Title
Zmierz się ze strategią
Source
Marketing w Praktyce, 2011, nr 4, s. 46-50, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Strategia marketingowa, Komunikowanie marketingowe, Strategia komunikowania, Pomiary
Marketing strategy, Marketing communication, Communication strategy, Measurement
Abstract
Pomiar efektów i działań marketingowych jest jednym z najszybciej rozwijających się obecnie obszarów funkcjonowania organizacji. Chodzi bowiem o podniesienie efektywności wydatkowania środków finansowych. A są one niemałe. Dochodzą nawet do 80 proc. przychodów ze sprzedaży. Z drugiej strony pomiar i budowana na nim wiedza rynkowa tworzy szansę znalezienia wspólnego języka rozmowy, dyskusji, znajdowania nowych wspólnie uzgodnionych i akceptowanych rozwiązań wewnątrz organizacji. Jest więc szansą na uniknięcie paradoksu, w którym sprawy ważne są wypierane przez sprawy pilne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. P. Doyle: Valuing Marketing's Contribution; European Management Journal; vol. 18, June 2000.
  2. H.R. Friedag, W. Schrnidt, A. Lewandowska, M. Likierski: Moja strategiczna karta wyników; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2004.
  3. G. Hamel, C.K. Prahalad: Competing for the Future; Harvard Business School Press, Boston 1994.
  4. G.J. Hooley, J.E. Lynch, J. Shepherd: The Marketing Concept - Putting the Theory into Practice; European Journal of Marketing, vol. 24, 1990.
  5. R.S. Kaplan, D.P. Norton: The Balanced Scorecard - Translating Strategy into Action; Harvard Business School Press; Boston, 1996.
  6. J.D. Lenskold: Marketing ROI - the Path to Campaign, Customer, and Corporate Profitability; McGraw Hill, New York, 2003.
  7. G.J. McGovern, D. Court, J.A. Quelch, B. Crawford: Bringing Customers into the Boardroom; Harvard Business Review, November 2004.
  8. S. Tangen: Performance Measurement - From Philosophy to Practice; International Journal of Productivity and Performance Measurement, vol. 53, 2004.
  9. S.W. Wongrassamee, P.D. Gardnier, J.E.L. Simmons: Performance Measurement Tools - The Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model; Measuring Business Excellence, vol. 7, 2003.
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu