BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Falencikowski Tadeusz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)
Title
Ademptoryzacja podatku VAT w Polsce i Unii Europejskiej
Ademptorisation of Value Added Tax in Poland and European Union
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 197, s. 45-56, tab.
Issue title
Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Odliczenia od podatku, Podatki
Value Added Tax (VAT), Tax deductible, Taxes
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie procesu ograniczania podatnikowi podatku VAT prawa do pomniejszania podatku należnego o podatek na-liczony, który to proces nazwano ademptoryzacją podatku VAT. Prawo takie jest immanentną częścią istoty podatku od wartości dodanej. Zniekształcanie owej istoty podatku od towarów i usług powoduje przekształcanie go w wielofazowy podatek kaskadowy. (fragment tekstu)

The taxpayer's right to deduct count tax is the immanent part of establishing VAT commitment process. Legislator from many years bounds taxpayer's rights to deduct due tax about count tax. This covered process work transformation VAT into multiple cascade tax and enlarge fiscal pressure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. VI Dyrektywa VAT. Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, red. K. Sachsa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 433.
  2. T. Falencikowski, Wpływ ograniczenia w odliczaniu podatku VAT na działalność polskich przedsiębiorstw, [w:] Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański & Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003, s. 89.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu